Odwiedziło nas

05802768

Your IP: 18.206.194.83
Dziś jest: 2019-09-19Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością dla Kształcenia Morskiego

FaceBookTwitter


Rekrutacja 2019 - 2020

Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych ZCEMiP
w roku szkolnym 2019/2020

 

UWAGA!  W Szczecinie obowiązuje elektroniczna rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych. Zasady, dokumenty oraz inne informacje dotyczące procesu rekrutacji dostępne są pod adresem :  https://nabor.pcss.pl/szczecin

 1. Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji  Morskiej i Politechnicznej.
 2. Szczegółowe zasady przyznawania punktów w procesie rekrutacji do Technikum Morskiego i Politechnicznego i Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 dla absolwentów gimnazjum.
 3. Szczegółowe zasady przyznawania punktów w procesie rekrutacji do Technikum Morskiego i Politechnicznego i Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 dla absolwentów 8 klasowej szkoły podstawowej.
 4. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020
 5. Harmonogram rekrutacji 2019/2020
 6. Harmonogram rekrutacji do internatu

Poniższy schemat obowiązuje absolwentów gimnazjum od 1 września 2019 r.

 

Poniższy schemat obowiązuje absolwentów szkoły podstawowej od 1 września 2019 r.

 

Żródło : https://www.ore.edu.pl/2017/01/sciezka-ksztalcenia-2


Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej zaprasza do podjęcia nauki w technikum lub szkole branżowej I stopnia w następujących zawodach:

TECHNIKUM MORSKIE I POLITECHNICZNE

 • technik informatyk morski - klasa mundurowa
 • technik informatyk wojskowy - klasa mundurowa  
 • technik mechatronik 
 • technik mechanik
 • technik budowy jednostek pływających

 • technik żeglugi śródlądowej - klasa mundurowa
 • technik nawigator morski - klasa mundurowa
 • technik mechanik okrętowy - klasa mundurowa
 • technik logistyk - klasa mundurowa
 • technik eksploatacji portów i terminali - klasa mundurowa

 Aby zapoznać się z charakterystyką zawodów przejdź do tej strony.

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA  

 • monter kadłubów jednostek pływających
 • mechatronik
 • ślusarz
 • operator obrabiarek skrawających

 Aby zapoznać się z charakterystyką zawodów przejdź do tej strony.

 


Mamy także ofertę dla dorosłych - zapraszamy!

BEZPŁATNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

- Liceum Ogólnokształcące - tryb wieczorowy, zaoczny (harmonogram rekrutacji)

- Szkoła Policealna - tryb kształcenia wieczorowy, zaoczny, stacjonarny (harmonogram rekrutacji)

 

- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl