Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych ZCEMiP
w roku szkolnym 2021/2022

 

Ogłoszony został nowy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

 

 Dodatkowe informacje:

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Przepisy § 11baa ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

 

UWAGA!  W Szczecinie obowiązuje elektroniczna rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych. Zasady, dokumenty oraz inne informacje dotyczące procesu rekrutacji dostępne są pod adresem :  https://nabor.pcss.pl/szczecin

 


 

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej zaprasza do podjęcia nauki w roku szkolnym 2021/22 w technikum lub szkole branżowej I stopnia w następujących zawodach:

TECHNIKUM MORSKIE I POLITECHNICZNE

  • technik spawalnictwa 
  • technik informatyk wojskowy - klasa mundurowa  
  • technik mechatronik 
  • technik mechanik
  • technik nawigator morski - klasa mundurowa
  • technik mechanik okrętowy - klasa mundurowa
  • technik eksploatacji portów i terminali - klasa mundurowa

 Aby zapoznać się z charakterystyką zawodów przejdź do tej strony.

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA  

  • ślusarz
  • operator obrabiarek skrawających
  • mechatronik

 Aby zapoznać się z charakterystyką zawodów przejdź do tej strony.

 


 

Ścieżka kształcenia dla  absolwentów szkoły podstawowej.

 ścieżka kształcenia

Żródło : https://www.ore.edu.pl/2017/01/sciezka-ksztalcenia-2


Mamy także ofertę dla dorosłych - zapraszamy!

BEZPŁATNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

- Liceum Ogólnokształcące - tryb wieczorowy, zaoczny 

- Szkoła Policealna - tryb kształcenia wieczorowy, zaoczny, stacjonarny