Plan zamówień publicznych - 2019

  • Drukuj

ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ –

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2019  ROK

 

Lp

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Planowany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1.

Realizacja zajęć specjalistycznych w Akademii Morskiej zgodnie z programem nauczania i Konwencją STCW

Usługa

Usługa społeczna

190 000

II

2.

Praktyka morska dla uczniów klas II i III Technikum Morskiego i Politechnicznego z transportem

Usługa

Usługa społeczna

1 150 000

I

3.

Zakup odzieży roboczej dla uczestników projektu „Czas na zawodowców”

Przetarg

Przetarg nieograniczony

30 400

II

4.

Zakup mięsa i przetworów do stołówki szkolnej

Przetarg

Przetarg nieograniczony

146 595,80

IV

5.

Realizacja usług prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z języka niemieckiego w przedszkolach, szkołach podstawowych, oddziałach gimnazjalnych oraz szkołach ponadgimnazjalnych, będących oświatowymi jednostkami budżetowymi Gminy Miasto Szczecin w ramach projektu pn. „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania”

Usługa

USŁUGI SPOŁECZNE na podstawie art. 138o Ustawy PZP,

1.307.394,00

I

6.

j. w – postępowanie uzupełniające

Usługa

USŁUGI SPOŁECZNE na podstawie art. 138o Ustawy PZP,

21.700,00

III

7.

„Dostawa podręczników oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.: „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania”, współfinansowanego w zakresie Programu współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze – Przednie/Brandenburgia/Polska                   w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)”

Przetarg

Dostawy

Przetarg nieograniczony

164.500,00

II

 Szczecin, 27.02.2019r.