Usługi społeczne

UWAGA!

Informujemy, że od 1 grudnia 2019r. ogłoszenia dotyczące zamówień realizowanych we wszystkich trybach umieszczane są na stronie BIP: http://bip.zcemip.szczecin.pl/

 


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

 1. ogłoszenie o postępowaniu
 2. instrukcja dla wykonawcy
 3. formularz oferty
 4. program-przedszkole
 5. program gimnazjum
 6. program szkoła podstawowa
 7. program szkoła ponadgimnazjalna
 8. załącznik 6
 9. projekt umowy
 10. oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
 11. wykaz osób
 12. oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
  • Zakup usług edukacyjnych i szkoleniowych w projekcie: Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół w ramach projekt współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Zachodniopomorskiego 2014-2020. Działanie RPZP.08.07.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – uwaga modyfikacja ogłoszenia i instrukcji wykonawcy !!! (22.09.2017)

 

 

  • Realizacja nauczania języka niemieckiego w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych, będących oświatowymi jednostkami budżetowymi Gminy Miasto Szczecin w ramach projektu pn. „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania”, realizowanym przez Gminę Miasto Szczecin. (22.02.2017)
 1. Realizacja nauczania języka niemieckiego w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych, będących oświatowymi jednostkami budżetowymi Gminy Miasto Szczecin w ramach projektu pn. „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania”, realizowanym przez Gminę Miasto Szczecin. (24.08.2017)

UWAGA!    MODYFIKACJA INSTRUKCJI DLA WYKONAWCY (29 sierpnia 2017)

 1. Zakup usług edukacyjnych i szkoleniowych w projekcie: Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół w ramach projekt współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Zachodniopomorskiego 2014-2020. Działanie RPZP.08.07.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
 1. Praktykę zawodową morską dla uczniów klas II i III Technikum Morskiego i Politechnicznego (28.12.2016)
  -ogłoszenie -instrukcja -zał1 -zał2 -zał3 -zał4
- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl