usługa społeczna wybór oferty

 1. Informacja o wyborze oferty na realizację nauczania języka niemieckiego w ramach projektu "Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania" <dodano 18.09.2019r.>
 2. Informacja o podpisaniu umowy na przeprowadzenie praktyki zawodowej morskiej dla uczniów TMiP. <dodano 21.05.2019r.>
 3. Informacja o wyborze oferty na przeprowadzenie praktyki zawodowej morskiej dla uczniów TMiP. <dodano 02.04.2019>
 4. Informacja o wyborze oferty na realizację nauczania języka niemieckiego w ramach projektu "Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania" <dodano 15.03.2019>
 5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację nauczania języka niemieckiego w ramach projektu: Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania (Dodano 15.02.2019r.)
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację nauczania języka niemieckiego w ramach projektu: Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania(31.10.2018r.)
 7.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację nauczania języka niemieckiego w ramach projektu: Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania(31.10.2018r.)
 8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla uczniów Technikum Morskiego i Politechnicznego w roku szkolnym 2018/2019 (12.09.2018)
 9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację nauczania języka niemieckiego w ramach projektu: Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania (11.09.2018r.)
 10. Informacja o podpisaniu umowy na „Przygotowanie i dostarczanie posiłków regeneracyjnych dla uczestników projektu: „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół”  - Postępowanie w trybie usługi społecznej art. 138o Ustawy Pzp. (30.07.2018r.)
 11. Ogłoszenie o wyborze oferty „Przygotowanie i dostarczanie posiłków regeneracyjnych dla uczestników projektu: „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół”  - Postępowanie w trybie usługi społecznej art. 138o Ustawy Pzp. (dodano 19.07.2018r.)
 12. Informacja o wyborze oferty na: „Przygotowanie i dostarczanie posiłków regeneracyjnych dla uczestników projektu: „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół”  - Postępowanie w trybie usługi społecznej art. 138o Ustawy Pzp. (dodano 06.07.2018r.)
 13. Informacja o podpisaniu umowy w postępowaniu w trybie usługi społecznej na praktykę zawodową morką dla uczniów klas II i III Technikum Morskiego i Politechnicznego (dodano 25.03.2018)
 14. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na praktykę zawodową morską uczniów klas II i III Technikum Morskiego i politechnicznego (dodano 25.03.2018)
 15. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację nauczania języka niemieckiego w ramach ramach projektu: Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania". (dodano 13.03.2018 r.)
 16. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację nauczania języka niemieckiego w ramach ramach projektu: Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania". (dodano 1.03.2018 r.)
 17. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację nauczania języka niemieckiego w ramach ramach projektu: Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania".
 18. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na usługi społeczne "Praktyka zawodowa morska dla uczniów klas II i III Technikum Morskiego i Politechnicznego w ZCEMiP"
 19. Informacja o podpisaniu umowy w postępowaniu w trybie usługi społecznej na: Zakup usług edukacyjnych i szkoleniowych w projekcie Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół". (dodano 3.01.2018 r.)
 20. Informacja o wyborze oferty na zakup usług edukacyjnych i szkoleniowych w projekcie: Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół" - kurs obsługi urządzeń dźwigowych (dodano 23 listopada 2017 r.)
 21. Informacja dotycząca wyboru oferty na ogłoszenie dotyczące zakupu i dostawy książek do biblioteki szkolnej. (dodano 25 października 2017 r.)
 22. Usługa społeczna na : "Realizację nauczania języka niemieckiego w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych, będących oświatowymi jednostkami budżetowymi Gminy Miasto Szczecin w ramach projektu pn. "Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania", realizowanym przez Gminę Miasto Szczecin". (dodano 18 września 2017 r.)
 1. Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 138o ustawy PZP: usługa społeczna na: „Zakup usług edukacyjnych i szkoleniowych w projekcie: Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół”, realizowanym przez Gminę Miasto Szczecin - załącznik (dodano 09 października 2017 r.)

 2. Usługa społeczna na : "Realizację nauczania języka niemieckiego w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych, będących oświatowymi jednostkami budżetowymi Gminy Miasto Szczecin w ramach projektu pn. "Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania", realizowanym przez Gminę Miasto Szczecin". (dodano 05 września 2017 r.)
 3. Usługa społeczna na: „Praktykę zawodową morską dla uczniów klas II i III Technikum Morskiego i Politechnicznego w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej”(dodano 31.01.2017)
 4. Usługa społeczna na : "Realizację nauczania języka niemieckiego w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych, będących oświatowymi jednostkami budżetowymi Gminy Miasto Szczecin w ramach projektu pn. „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania”, realizowanym przez Gminę Miasto Szczecin". 

Informacja o wyborze oferty na: „Przygotowanie i dostarczanie posiłków regeneracyjnych dla uczestników projektu: „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół”  - Postępowanie w trybie usługi społecznej art. 138o Ustawy Pzp.

- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl