wyniki zapytań o cenę

 1. Informacja dot. wyboru oferty na przeprowadzenie badań lekarskich dla 215 uczniów TMiP w roku szkolnym 2019/2020 w ZCEMiP <06.12.2019r.>
 2. Zakup artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej ZCEMiP <dodano 3 grudnia 2019r.>
 3. Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy w ZCEMiP <dodano 02.12.2019>
 4. Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług medycznych w zakresie usług rekreacyjno sportowych w ZCEMiP <dodano 02.12.2019>
 5. Informacja o wyborze oferty na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020 <dodano 03.09.2019>
 6. Informacja o wyborze oferty na przeprowadzenie badań lekarskich dla uczniów TMiP <dodano 27.03.2019>
 7. Informacja o wyborze ofert na przeprowadzenie kursów bezpieczeństwa dla uczniów TMiP <dodano 27.03.2019>
 8. Informacja o wyborze oferty na realizację nauczania języka niemieckiego w ramach projektu "Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania" <dodano 15.03.2019>
 9. Informacja dot. wyboru oferty na przeprowadzenie szkolenia dydaktycznego dla instruktora szkolącego na symulatorach w ZCEMiP w Szczecinie. <dodano 04.02.2019>
 10. Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu "Zakup i dostawa wędlin i wyrobów mięsnych oraz na nabiał i jego przetwory do stołówki". <dodano 21.12.2018>
 11. Informacja dotycząca wyboru oferty na świadczenie usług rekreacyjno - sportowych w ZCEMiP na rok 2019 (dodano 18.12.2018r.)
 12. Informacja dotycząca wyboru oferty na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy w ZCEMiP na rok 2019 (dodano 18.12.2018r.)
 13. Informacja dotycząca wyboru oferty na zakup żywności dla ZCEMiP na rok 2019 (dodano 10.12.2018r.)
 14. Informacja dot. wyboru oferty na szkolenie w zakresie bezpieczeństwa dla uczniów klas I TMiP (dodano 12.04.2018r.)
 15. Informacja o podpisaniu umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: "Zakup i dostawę gazu technicznego w projekcie Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół". (dodano 02.01.2018r.)
 16. Wyniki postępowania w trybie zapytania o cenę na zakup żywności do stołówki szkolnej.
 17. Ogłoszenie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania o cenę na: "Zakup i dostawę gazu technicznego w projekcie czas zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół".
 18. Ogłoszenie wyników zamówienia prowadzonego w trybie postępowania do 30 000 euro na wyłonienie: "Psychologa oraz Doradcy zawodowego/pośrednika pracy" w ramach projektu pn. "Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy (dodano 11 lipca 2017r.)
 19. Ogłoszenie wyników zamówienia prowadzonego w trybie postepowania do 30 000 euro na wyłonienie: "Doradcy zawodowego, Psychologa oraz Doradcy zawodowego/pośrednika pracy" w ramach projektu pn. "Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy". (dodano 8 czerwca2017r.)
 20. Ogłoszenie wyników postępowania:  (dodano 24 marca 2017r.)
  na zakup blach i rur stalowych
  na zakup gazów technicznych
  na zakup blach i rur aluminiowych 
  na zakup materiałów spawalniczych
 1. Informacja dot. wyboru oferty na szkolenia w zakresie bezpieczeństwa dla uczniów klas I Technikum Morskiego i Politechnicznego w ZCEMiP (dodano 8 marca 2017r.)
 1. Zakup żywności dla Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej  (dodano 28 grudnia 2016r.)
 1. Ogłoszenie wyników postępowania na zakup blach i rur stalowych (dodano 7 marca 2016r.)
                                                  na zakup gazów technicznych
                                                  na zakup materiałów spawalniczych
 2. Ogłoszenie wyników postępowania na zakup blach i rur stalowych (dodano 20 kwietnia 2015r.)
                                                  na zakup gazów technicznych
                                                  na zakup materiałów spawalniczych
 3. Ogłoszenie wyniku postępowania na badania pracowników ZCEMiP (dodano 12 grudnia 2015r.)
 4. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (dodano 16 grudnia 2015r.)
  1. zakup jaj
  2. zakup pieczywa
  3. zakup wyrobów garmażeryjnych świeżych
  4. zakup nabiału
  5. zakup warzyw i owoców
  6. zakup mrożonek
  7. zakup ryb i przetworów rybnych
- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl