Odwiedziło nas

05003136

Your IP: 34.229.76.193
Dziś jest: 2019-05-25Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością dla Kształcenia Morskiego

FaceBookTwitter


Strona główna

2014.03.15 Zakończenie rekrutacji do projektu "Najlepszy w zawodzie"

Informujemy, że 12 marca br upływa termin przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych do projektu staży zawodowych: "Najlepszy w zawodzie".  

Wypełnione dokumenty nalezy składać w sekretariacie głównym - pokój nr 102.

2014.03.02 Projekt "Najlepszy w zawodzie" rozpoczęty!

Informujemy, że trwa nabór uczestników Projektu "Najlepszy w zawodzie". Zapraszamy na stronę projektu. http://najlepszywzawodzie.zcemip.szczecin.pl

 

Prezentacja projektu ..::OTWÓRZ::..

 

2014.03.15 Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości o tytuł "Młodego Innowatora"

Jeśli wykonujesz program, projekt lub pomoc dydaktyczną zgłoś się na etap szkolny olimpiady. Zgłoszenia prac konkursowych na eliminacje  szkolne trwają do 15.03. Zgłoszenia przyjmowane są w pracowni DEGEM s.42 p. Grzegorza Żeglińskiego  i Jacka Lunitza.

Celem Olimpiady jest zainteresowanie młodzieży tematyką innowacyjności, ze szczególnym naciskiem na nabycie praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacja twórczego myślenia, edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym pod kierunkiem opiekuna naukowego. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak również poszerzenie ich wiedzy.

 

Czytaj więcej: 2014.03.15 Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości o tytuł "Młodego Innowatora"

2014.02.05 - "Popołudnie z poezją morską w trzech odsłonach".

W pierwszą środę lutego 2014 roku w ZCEMiP miała miejsce cykliczna uroczystość szkolna "Popołudnie z poezją morską
w trzech odsłonach". 

             W tym roku główne organizatorki pani Teresa Bindas i Jolanta Mikołajczak postanowiły poprowadzić spotkanie niebanalnie, bo w trzech językach: po polsku, angielsku i w języku niemieckim. Oprawę muzyczną przygotowała p. Teresa Bindas i p.Edyta  Szadkowska,  prowadzące w szkole zespół muzyczno-wokalny. Poetycki zachwyt Bałtykiem przeplatały szantyw wykonaniu uczniów naszej szkoły. Wybrzmiały dźwięki szanty a`capella „Dla mojej dziewczyny” w wykonaniu 
R. Wajera  oraz „Czarna rafa” zaprezentowana przez K. Szymańskiego, niezwykle dynamiczną szantę zespołową „Wielka ryba” oraz „Pożegnalny ton”  zaśpiewał zespół  młodych szancistów i szancistek: R. Wojna, Ł. Biernat, M. Ława, K. Szymczyk,
M. Otto i A. Zieliński. Cieszy nas to, iż w naszej szkole znajdują się uczniowie, chcący podzielić się swoimi muzycznymi zainteresowaniami i nie krępują się wyśpiewywać skocznych dźwięków szant.Panie M. Juszczuk i J. Mikołajczak przygotowały uczniów do wygłoszenia poezji w  językach obcych. Niezwykle wybrzmiały wiersze zwłaszcza w języku angielskim, gdyż jest on bliższy przyszłym marynarzom, poza tym muzykę szantową również śpiewamy po angielsku; popis deklamacji dali dzielni gimnazjaliści, recytujący  po polsku wiersze o pięknie nadbałtyckich plaż.  Prezentację multimedialną na temat geografii Morza Bałtyckiego wygłosił uczeń przygotowany przez p. J. Wachnik.

Mimo, iż języków obcych uczniowie uczą się od szkoły podstawowej, rzadko mają okazję,  posługiwać się nimi  w formie poetyckiej, dlatego przedsięwzięcie to miało  na celu przede wszystkim przełamanie bariery językowej tak powszechnej wśród młodych ludzi oraz holistyczne ukazanie istoty wiedzy, zdobywanej w szkole.

             Uroczystość jest niezwykle cenna i wpisująca się w eklektyczny charakter naszej szkoły. Uczniowie klas nawigacyjnych i mechanicznych każdego roku odbywają praktyki morskie na Darze Młodzieży i Horyzoncie, w czasie których śpiewają szanty, muszą wykazać się dobrą znajomością Bałtyku a niekiedy również mają możliwość porozumiewania się różnymi językami, będąc poza wodami terytorialnymi. Myślę, iż następnym krokiem przełamującym barierę językową będzie wyśpiewanie szant w języku angielskim.            

Organizatorki

 

Podkategorie

- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl