Strona główna

Spotkanie z Komendantami Komisariatu Policji Szczecin Nad Odrą

W dniu 11 maja odbyło się spotkanie uczniów klas czwartych i trzecich TMiP z Komendantem Komisariatu Policji Szczecin Nad Odrą nadkom. Rafałem Rybarczykiem i jego Zastępcą kom. Sylwestrem Flakiem oraz funkcjonariuszkami Wydziału Prewencji. Zaprezentowano uczniom informacje o możliwości podjęcia służby w Policji i specyfice pracy we wszystkich wydziałach (prewencji, kryminalnym, dochodzeniowo-śledczym, logistycznym) oraz procesie rekrutacji. Odzew ze strony uczniów, zwłaszcza z klas mundurowych, był bardzo duży. Zapewne w niedalekiej przyszłości zasilą szeregi tej formacji. Nasi uczniowie dzięki zajęciom wojskowym, kursom i projektom realizowanym w ZCEMiP takim jak: kurs sterowania dronami, pierwszej pomocy przedmedycznej, kurs na sternika motorowodnego posiadają umiejętności bardzo przydatne w pracy w służbach mundurowych.
Naszym Gościom z Komisariatu Policji Szczecin Nad Odrą bardzo dziękujemy za interesujące, barwne, pełne osobistych wspomnień o drodze do służby w Policji spotkanie.
- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl