Odwiedziło nas

08590288

Your IP: 34.229.119.29
Dziś jest: 2020-07-12Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością dla Kształcenia Morskiego

FaceBookTwitter


Harmonogram spotkań z rodzicami

 

L.p.

Termin

Tematyka

1.

20  września 2019r.,
godz. 16.30 
  Spotkanie informacyjne, wybór rady oddziałowej, zapoznanie z PSO oraz
  sposobami
 ustalania oceny zachowania, dziennik elektroniczny.

2.

29 listopada  2019r.,  godz. 16.30   Klasy 1- 3 – spotkania informacyjne.  Klasy 4 - informacja o
  przewidywanych ocenach śródrocznych w szczególności

  niedostatecznych.

3. 

10 stycznia 2020r.
godz. 16.30 
  Spotkanie informacyjne, podsumowanie pierwszego semestru, prezentacja
   dorobku szkoły ( wszystkie oddziały).

4.

3 kwietnia 2020r.  godz.16.30   Spotkanie informacyjne ( wszystkie oddziały) Informacja  o
  przewidywanych
 ocenach niedostatecznych ( klasy maturalne).

5

5 czerwca 2020r.
godz. 16.30
  Informacja o przewidywanych ocenach rocznych w szczególności
  niedostatecznych
 (sprawy bieżące). Informacja dyrektora o działalności
  pracy szkoły w II semestrze 

 

 

- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl