Informacje dla uczniów


 

 Zwolnienie z obowiązku noszenia munduru (klasy wojskowe)

 

Program stypendialny "Nowe technologie dla dziewczyn"

 

17 marca wystartował nabór do II edycji programu stypendialnego "Nowe technologie 
dla dziewczyn
", do którego aplikować mogą tegoroczne maturzystki, które wybierają się na studia na jednej z 21 uczelni technicznych. Jest to pierwszy i jedyny w Polsce program stypendialny 
dla młodych kobiet wiążących swoją przyszłość z branżą technologiczną. Organizatorami programu są Fundacja Edukacyjna Perspektywy oraz firma Intel.

 

Inicjatywa ma na celu zachęcenie dziewczyn do zainteresowania nowymi technologiami 
i wykształceniem, które wiąże się z ich tworzeniem.

 

Stypendystki INTEL-PERSPEKTYWY otrzymają różnorodne wsparcie merytoryczne i finansowe. Znajdą się pod opieką Mentora lub Mentorki - doświadczonych pracowników firmy Intel. Otrzymają stypendium w wysokości 12 000 pln (brutto), które pokryje część wydatków, jakie ponoszą w związku ze studiami. Zaproszone zostaną do wzięcia udziału w programie stażowym 
w Intel Technology Poland sp. z o.o. w Gdańsku, największym centrum R&D Intel w Europie 
lub w Intelu w USA.

 

Więcej informacji: www.stypendiadladziewczyn.pl

 

K. Michoń koordynator ds. doradztwa edukacyjno - zawodowego

 


 

 

 

Europejski kodeks walki z rakiem

 

Bezpłatna poradnia obywatelska

 

 Procedury typowania kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów

 

- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl