Odwiedziło nas

11578440

Your IP: 54.236.62.49
Dziś jest: 2021-03-08Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością dla Kształcenia Morskiego

FaceBookTwitter


Ośrodek BHP

Ośrodek BHP wykonuje zadania służby bhp na rzecz szczecińskich szkół i placówek nadzorowanych przez Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego, zatrudniających do 100 pracowników. W Ośrodku zatrudnionych jest 7 osób.

Dyrekcja Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego zapewniła pracownikom Ośrodka funkcjonalne pomieszczenia do pracy biurowej oraz audiowizualną salę do szkoleń ogólnych (wstępnych) w zakresie BHP, wyposażoną w komputery, sprzęt audiowizualny i pomoce dydaktyczne.

Ośrodek posiada 8 stanowisk pracy wyposażonych w niezbędny sprzęt biurowy, komputery i Internet. Wszyscy pracownicy posiadają wymagane przepisami uprawnienia kwalifikacyjne.

Inspektorzy ds. BHP - potrafią przeprowadzić audit w zakresie ochrony pracy i nauki, zidentyfikować zagrożenia wypadkowe, ocenić ryzyko zawodowe, sporządzić profesjonalnie dokumentację powypadkową, podpowiedzieć dyrektorowi nadzorowanej szkoły, jakie zastosować działania korygujące i zapobiegawcze.

Zatrudnieni w Ośrodku inspektorzy posługują się sprawdzonymi procedurami działania w zakresie monitorowania zagrożeń oraz jednolitym systemem dokumentowania spraw BHP, co jest między innymi wynikiem ponad sześciu lat doświadczeń i umiejętności pracy zespołowej.

- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl