Odwiedziło nas

04798853

Your IP: 52.55.186.225
Dziś jest: 2019-04-24

Projekt unijne w ZCEMiP:Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością dla Kształcenia Morskiego

FaceBookTwitter


Strona główna

Wolontariusze Samorządu Uczniowskiego ZCEMiP w akcji

29 października 2018 r. Samorząd Uczniowski naszej szkoły, reprezentowany przez Uczniów klasy 1 Tme, zainaugurował cykl spotkań wolontariackich w ramach akcji charytatywnych, wynikających z przyjętego na ten rok szkolny Programu Pracy Samorządu ZCEMiP.
Samorząd Szkolny ZCEMiP realizuje fundamentalne założenia i idee pracy wolontariackiej, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji wolontariatu w społeczeństwie obywatelskim oraz podejmowaniem działań służących pomnażaniu dobra i poprawianiu losu drugiego człowieka. W ramach tzw. social service uczniowie klasy 1 Tme, pod opieką Pani Jolanty Halickiej, po zajęciach szkolnych, pojechali do Karwowa, do Domu Samotnej Matki, który prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek. Tam,  w ramach pomocy i współpracy ze Zgromadzeniem, wykonali jesienne prace pielęgnacyjno porządkowe na terenie Ośrodka. Kilkugodzinna akcja zaowocowała pięknym wyglądem i zabezpieczeniem ogrodu na sezon zimowy. Tym samym rozpoczęto cykl spotkań wolontariackich Samorządu Uczniowskiego, który od lat prowadzi działalność charytatywną na rzecz potrzebujących w szkole, na terenie Szczecina i okolic. Praca społeczna młodzieży to jeden z najważniejszych celów Samorządu ZCEMiP,  który zachęca i uczy postawy empatii, gotowości niesienia pomocy i służenia innym swoim zaangażowaniem. Działania naszego Samorządu programowo zorientowane są na wspólne działania Uczniów w myśl idei pro publico bono.
Samorząd Uczniowski tradycyjnie, jak od wielu lat, zachęca wszystkich Uczniów ZCEMiP do włączenia się w samorządowe akcje wolontariackie.

susu

- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl