Strona główna

Wstęp


Szanowni Państwo. 

Z wielką satysfakcją oddajemy w Państwa ręce Wydawnictwo Jubileuszowe ZCEMiP. Inspiracją do jego publikacji jest 10-lecie istnienia Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej na rynku oświatowym Miasta Szczecina.

Należy przypomnieć, że nasza Szkoła powstała z połączenia dwóch istotnych na rynku oświatowym placówek – Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego   oraz Zespołu Szkół Technicznych i Morskich.  W ZCEMiP kształcimy na wielu atrakcyjnych kierunkach, a swoim uczniom oferujemy wiele ciekawych szkoleń i kursów mających przygotować ich do bezproblemowego wejścia na rynek pracy. Co istotne, dwa kierunki kształcenia w naszej Szkole  objęte są Systemem Zarządzania Jakością ISO 2009-2015  w zakresie szkolenia zawodowego.

W ciągu tych pierwszych 10 lat istnienia oferta edukacyjna placówki poszerzyła się o kierunki zbieżne z inteligentnymi specjalizacjami dla województwa zachodniopomorskiego, a mianowicie: spawalnictwo, żeglugę śródlądową czy eksploatację portów i terminali. Tym sposobem specjalizujemy się w kształceniu kadr dla gospodarki morskiej.  W procesie edukacji wykorzystujemy nowoczesne metody nauczania, a także współpracujemy z wieloma podmiotami.

Przy tej okazji wyrażam nadzieję, że Państwa zainteresowanie naszą Szkołą przyczyni się do bliższego poznania celów, treści i zasad nauczania które wdrażamy w placówce,  a w konsekwencji - pozyskania Państwa życzliwości.

Najlepszą rekomendacją szkoły są losy naszych Absolwentów, którzy dzięki wiedzy i  dyplomowi zdobytym w ZCEMiP podejmują ciekawą pracę lub kontynuują naukę na wyższych uczelniach.  Absolwenci ZCEMiP to ludzie młodzi, większość z nich nie przekroczyła jeszcze 30 lat, ale wiele ważnych dla miasta osób ukończyło Szkoły– poprzedniczki ZCEMiP.  A są nimi m.in. Sekretarz Miasta Szczecin, Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie, liczni kapitanowie żeglugi wielkiej.  Dlatego zrodził się pomysł, aby przypomnieć naszym Czytelnikom  historię także i tych placówek,  SZKÓŁ - MATEK, a także  przybliżyć skromny ,z racji „młodego wieku”, dorobek  Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej.

Jubileusz jest także  najlepszą okazją, by   wszystkim Państwu wyrazić ogromną wdzięczność za   wspaniałą  współpracę i  nieustające   zainteresowanie naszą placówką,  która    dzięki     temu    może    trwać,     rozwijać się i  dobrze służyć szczecińskiej edukacji.

 Jeszcze raz dziękując za zaufanie i życzliwość, życzę przyjemnej lektury.

Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
 Elżbieta Moskal

 

..:: Spis treści 

- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl