Spis treści

Rozdział I.   Krótka historia ZCEMiP 

Rozdział II. Nasze osiągnięcia 

Rozdział III. Migawki z życia szkoły 

Rozdział IV. Samorząd uczniowski w ZCEMiP

Rozdział V. Teatr Witamina

- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl