Harmonogram naboru do internatu

Harmonogram naboru do burs i internatów w roku szkolnym 2017/2018

LP.

TERMIN

DZIAŁANIE

REKRUTACJA DO PONADGIMNAZJALNYCH

 

do 09.06

Składanie podań o kontynuowaniu pobytu w internacie / bursie

 

 

12.06-30.06

Składanie wniosków o przyjęcie do bursy/internatu wraz z wymaganymi załącznikami (komplet dokumentów bez zaświadczenia o przyjęciu do szkoły)

23-27.06 uzupełnianie dokumentacji o świadectwo gimnazjalne oraz wyniki egzaminu gimnazjalnego

 

03.07-10.07 (do 12:00)

Dostarczenie przez kandydata zaświadczenia o przyjęciu do szkoły

03.07 – ogłoszenie wyników naboru

do 07.07 – potwierdzenie woli nauki (do 12:00)

 

10.07 (do 16:00)

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do internatów / burs

 

 

10.07-25.07

Deklaracja woli zamieszkania w bursie / internacie

 

 

26.07 (do 12:00)

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do internatów i burs

26.07 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych do szkoły (do 12:00)

 

26.07- 28.07

Przyjmowanie:

  • odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej,

  • wniosków do Komisji Rekrutacyjnej o podanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do bursy/internatu,

 

 

5 dni od wpłynięcia odwołania

Sporządzenie przez Komisję Rekrutacyjną pisemnego uzasadnienia przyczyny odmowy przyjęcia do bursy / internatu

 

 

7 dni od otrzymania uzasadnienia o odmowie przyjęcia do bursy / internatu

Możliwość wniesienia przez kandydata odwołania od odmowy przyjęcia do bursy / internatu do Dyrektora placówki

 

 

29.08

Rekrutacja uzupełniająca

 

 

30.08

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do internatów /burs w naborze uzupełniającym

 

 

 

- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl