Odwiedziło nas

07112218

Your IP: 18.232.125.29
Dziś jest: 2020-02-18Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością dla Kształcenia Morskiego

FaceBookTwitter


Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

Forma samokształcenia kierowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie obowiązkowych szkoleń BHP (Dz. U. 2004 r. Nr 180, poz. 1860 z późniejszymi zmianami).

 

Informacje o szkoleniu

Czas trwania szkolenia: 16 godz. (8 godzin szkolenie stacjonarne w ZCEMiP, 8 godzin szkolenie prowadzone metodą samokształcenia kierowanego)

 

Prowadzący: specjaliści do spraw BHP posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń wstępnych oraz okresowych, pracownicy obsługujący placówki oświatowe gminy miasto Szczecin, doświadczenie praktyczne w zakresie działania służb BHP. Nasi wykładowcy posiadają kwalifikacje oraz doświadczenie z dziedziny prawa pracy, zagrożeń, ppoż. oraz udzielania pomocy.

Program szkolenia:

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bhp z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP).

2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bhp.

4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka.

5.Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bhp (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań  pracowników w procesach pracy.

6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń w tym zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników).

8. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

Po ukończonym szkoleniu uczestnicy otrzymują zaświadczenie na podstawie § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).

 

Cena:  W cenie serwis kawowy, materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie na druku MEN.

W przypadku opłacenia szkolenia ze środków publicznych, szkolenie zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT. 

 

Termin:  trwa nabór

 

Miejsce: ulica Hoża 6, Szczecin

 

Kontakt: 

Ośrodek Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego nr 5

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie

 

tel. 91 4316100    tel./fax  914282498

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Formularz zgłoszeniowy

 

- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl