brązowa tarcza 2021

Odwiedziło nas

17372925

Your IP: 34.239.147.7
Dziś jest: 2022-07-01


bip

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością dla Kształcenia Morskiego

iso_9001

FaceBookTwitter


Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy

 

 

  

 

Ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji uczestników do projektu

 

 

 

Gmina Miasto Szczecin/Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie z dniem 01 maja 2017r. rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, pt.:

 

„Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy”.

 

Okres realizacji projektu: od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r.

Cel projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób niskowykwalifikowanych, ze wsi, niepełnosprawnych i długotrwale bezrobotnych, które nie uczestniczą w kształceniu, z których 15 uczestników projektu (serdecznie zapraszamy kobiety!!!) zdobędzie możliwość trwałego zatrudnienia w przemyśle metalowo - maszynowym poprzez realizację zindywidualizowanej ścieżki wsparcia szkoleniowo-zawodowego. Zapewniamy kompleksowe, wysokiej jakości wsparcie (instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia i określeniu ścieżki zawodowej, uzupełnienie/zdobycie nowych umiejętności i kompetencji (specjalistyczne szkolenia) i doświadczenia zawodowego (staże zawodowe), w tym skierowane do osób niepełnosprawnych, udzielane uczestnikom projektu w ramach działań, których celem jest ułatwienie osobom młodym dostępu do usług rynku pracy i możliwości jej znalezienia.

 

Grupa docelowa:

Zapraszamy osoby spełniające następujące kryteria: 30 osób (25 mężczyzn i 5 kobiet) młodych, w tym min. 1 osoba niepełnosprawna i 1 osoba z terenów wiejskich lub o niskich kwalifikacjach, w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym min. 3 długotrwale bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, niezarejestrowanych w urzędach pracy mieszkańców woj. zachodniopomorskiego. Status osoby z kategorii NEET zostanie zweryfikowany na etapie rekrutacji i ponownie, przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia. Wsparciem objęte zostaną osoby nie uczestniczące w kształceniu stacjonarnym w formach szkolnych i w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w okresie do 4 tygodni od przystąpienia do projektu.

 

Formy wsparcia:

     1) 3h pracy doradcy zawodowego z każdym uczestnikiem (2 h diagnoza, 1 h opracowanie profilu zawodowego), doradztwo grupowe - 4h/gr.,

     2) Kurs spawania metodą MAG 136 gr. materiałowa  FM 1, 169 h / os. – 2 grupy po 10 os. równolegle (poczęstunek, ubezpieczenie, zwrot kosztów dojazdu, ubranie robocze, stypendium szkoleniowe 6 PLN/ h zajęć = 1.014 PLN),

     3) Kurs programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC z wykorzystaniem systemu MTS z egzaminem czeladniczym, 163 h / os. – 1 grupa 10 os. (poczęstunek, ubezpieczenie, zwrot kosztów dojazdu, ubranie robocze, stypendium szkoleniowe 6 PLN/ h zajęć = 978 PLN),

      4) Staże zawodowe dla 50% uczestników (15 osób) – 3 – miesiące po 21 dni / miesiąc (poczęstunek, ubezpieczenie, zwrot kosztów dojazdu, stypendium stażowe 1.850 PLN/m-c.),

      5) Indywidualne pośrednictwo pracy: 4 h obsługi pośrednika pracy na osobę.

 

Wszelkich informacji udziela biuro projektu:

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego nr 5 ZCEMiP,

ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin

tel. 91 43 161 00, tel./fax 91 42 824 98

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

www.zcemip.szczecin.pl

pokój nr 34 (parter) w godzinach od 7.30 do 15.30  (pn - pt)

 

Dokumenty do pobrania:

1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

2. Dane uczestnika

3. Oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 7)

4. Regulamin i strategia rekrutacji

 

- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl