Przetargi (2)

NOWE

  1. Specjalista ds. prawa zamówień publicznych w projekcie  pn.  „Nowoczesny nauczyciel – kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie Miasto Szczecin”,  Priorytet III, Wysoka jakość oświaty; Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół,  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
    załącznik nr 1 - Oferta cenowa    (dodano 12 lipca 2013r.)
  2. Wykonywanie usług koordynatorów sieci współpracy i samokształceniaw ramach projektu Nowoczesny Nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie Miasta Szczecin.  Priorytet III, Wysoka jakość oświaty; Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół,  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (dodano  5 listopada 2013r.)
  3. Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych projektu Nowoczesny Nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie Miasta Szczecin. Priorytet III, Wysoka jakość oświaty; Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół,  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (dodano  5 listopada 2013r.)
  4. Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby projektu Nowoczesny Nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie Miasta Szczecin. Priorytet III, Wysoka jakość oświaty; Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół,  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (dodano  5 listopada 2013r.)
  5. Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby projektu Nowoczesny Nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie Miasta Szczecin. Priorytet III, Wysoka jakość oświaty; Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół,  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (dodano  5 listopada 2013r.)
  6. Dostawa materiałów biurowych na potrzeby projektu Nowoczesny Nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie Miasta Szczecin. Priorytet III, Wysoka jakość oświaty; Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół,  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. (dodano  5 listopada 2013r.)

 

Przetargi (dodano 07 stycznia 2013 r.):

Przetargi (dodano 14 listopada 2012 r.):

 

- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl