Odwiedziło nas

03592503

Your IP: 54.166.203.17
Dziś jest: 2018-09-21

Projekt unijne w ZCEMiP:Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością dla Kształcenia Morskiego

FaceBookTwitter


Strona główna

Rok szkolny 2016/2017 za nami!

 

Najwyższą średnią w szkole (powyżej 5,0), wzorowe lub bardzo dobre zachowanie i tym samym świadectwo z wyróżnieniem uzyskali również uczniowie:

 • Oliwier Roczyński z klasy 2G, średnia ocen 5,57,

 • Mateusz Rąpała z klasy 3Tn, średnia ocen 5,35,

 • Michał Telicki z klasy 2g, średnia ocen 5,29,

 • Maciej Rychliński z klasy 3Tmo, średnia ocen 5,17,

 • Wioletta Stefanko z klasy 3Tl, średnia ocen 5,13,

 • Jakub Cymerman z klasy 1Tme, średnia ocen 5,11,

 • Dominik Lewicki z klasy 2Tn, średnia ocen 5,11,

 • Patryk Piasecki z klasy 2Tbo, średnia ocen 5,06,

 • Marcin Kaźmierczak z klasy 1Tme, średnia ocen 5,05,

 • Natalia Przybyłowska z klasy 1Tn, średnia ocen 5,05.

W pozostałych klasach najwyższe średnie (4,75 i powyżej) uzyskali:

 • Kamil Kałasiewicz z klasy 2Tn, średnia ocen 4,94,

 • Krystian Panek z klasy 2Tbo, średnia ocen 4,94,

 • Jakub Stachnik z klasy 1g, średnia ocen 4,93,

 • Damian Rodinger z klasy 3Tbom, średnia ocen 4,92,

 • Kacper Kaźmierczak z klasy 2Tme, średnia ocen 4,86,

 • Aleksander Kulbacki z klasy 1Tn, średnia ocen 4,81,

 • Konrad Nader z klasy 1Tn, średnia ocen 4,81,

 • Emilia Sikorska z klasy 3Tl, średnia ocen 4,80,

 • Jakub Pszczoła z klasy 2g, średnia ocen 4,79,

 • Szymon Marczak z klasy 1aTiw, średnia ocen 4,76.

Dyrektor ZCEMiP Pani Elżbieta Moskal wręczyła nagrody uczniom i listy gratulacyjne rodzicom wyróżnionych uczniów.

Nagrodę za 100% frekwencję otrzymali:

 • Michał Marciniak z klasy 1Tmo,

 • Natalia Przybyłowska z klasy 1Tn,

 • Hubert Humański z klasy 1Tn,

 • Radosław Zubek z klasy 2Tmo,

 • Przemysław Wierzbicki z klasy 2Tme,

 • Julia Leśniewska z klasy 2Tiw,

 • Michał Redziak z klasy 1Tme,

 • Daniel Rusiecki z klasy 1Tmo,

 • Paweł Polak z klasy 3Tme.

Następnie Pani dyrektor Beata Zalewska wręczyła Michałowi Redziakowi z klasy 1Tme specjalną nagrodę za zdobycie największej liczby glejtów zebranych w całym roku szkolnym, które można było otrzymać za 100% frekwencję w każdym miesiącu nauki oraz za zaangażowanie w pracę na rzecz społeczności szkolnej.

W szkole odbywało się wiele konkursów i projektów. Nasze koleżanki i koledzy, podobnie jak wspomniany wcześniej Wojciech Wojan, reprezentowali szkołę w konkursach o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i wojewódzkim, zdobywając wysokie lokaty. A są to:

 • Andrzej Jarzynka i Kacper Kaźmierczak z klasy 2Tme zajęli II miejsce w eliminacjach okręgowych Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości,

 • Daniel Rusiecki z klasy 1Tmo, który otrzymał wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny",

 • Tomasz Szymański, który uzyskał główną nagrodę w Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej,

 • Agata Skrzypacz z klasy 2Tiw uzyskała I miejsce w głosowaniu internautów w ogólnopolskim konkursie Tag für Tag zorganizowanym przez Szkołę Języków Obcych Glossa w Krakowie,

 • Andrzej Jarzynka z klasy 2Tme zajął I miejsce w szkolnym konkursie „Najlepszy uczeń w zawodzie mechatronik”,

 • Michał Michałkiewicz z klasy 2Tme zajął II miejsce w szkolnym konkursie „Najlepszy uczeń w zawodzie mechatronik”,

 • Mateusz Sikora z klasy 2Tme zajął III miejsce w szkolnym konkursie „Najlepszy uczeń w zawodzie mechatronik”,

 • Miłosz Pacek z klasy 2Tme zajął IV miejsce w szkolnym konkursie „Najlepszy uczeń w zawodzie mechatronik”.

Wyróżnieni zostali również ci, którzy szczególnie angażowali się w pracę na rzecz społeczności szkolnej. Uczniowie pracowali w Samorządzie Uczniowskim i reprezentowali szkołę w poczcie sztandarowym. Są to:

 • Katarzyna Lenartowska z klasy 2Tn,

 • Agata Gawron z klasy 2Tiw,

 • Damian Rodinger z klasy 3Tbom,

 • Aleksander Kulbacki z klasy 1Tn,

 • Eliza Machała z klasy 3Tn,

 • Damian Sobuś z klasy 2Tmo,

 • Łukasz Alaszewicz z klasy 3Tn,

 • Klaudia Kołodyńska z klasy 3Tn,

 • Karol Wiewióra z klasy 2Tiw,

 • Aleksandra Niedźwiecka z klasy 2Tiw.

Na dzisiejszej uroczystości została również wyróżniona najbardziej utalentowana sportowo klasa, a jest nią klasa 2Tme, która z rąk Pani Dyrektor Joanny Grębosz - Cichockiej i Przemysława Sztolcmana otrzymała puchar przechodni.

Inne nagrody i wyróżnienia zostały wręczone przez wychowawców na spotkaniach w klasach.

Kolejny rok szkolny za nami. Wyzwania, które postawi przed nami nowy rok szkolny 2017/2018 poznamy dopiero we wrześniu. Teraz odpoczywajmy, bawmy się, poznawajmy interesujących ludzi i zachwycające miejsca w Polsce i na świecie. Nie zapominajmy jednak o bezpieczeństwie własnym oraz innych, tak by we wrześniu w zdrowiu i pełni energii spotkać się na apelu rozpoczynającym nowy rok szkolny.

Do zobaczenia we wrześniu.

 

 

- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl