Wydawnictwo jubileuszowe

2012 - 2022

 

Szczecin, sierpień 2022r. 

 

Zespół redakcyjny:
 1. Joanna Curyl,
 2. Urszula Hajdukiewicz,
 3. Elżbieta Moskal,
 4. Dorota Śliwińska,
 5. Violetta Tarnowska.  

 Współpraca:

 1. Anna Brzezin-Bujnowska,
 2. Małgorzata Furmann,
 3. Jolanta Halicka,
 4. Marta Jabłonowska,
 5. Paweł Podgórski,
 6. Marcin Pracz.

 

 

Zapraszamy do lektury 

- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl