Jubileusz 10-lecia Szkoły

  1. Harmonogram uroczystości jubileuszowych
  2. Wydawnictwo jubileuszowe
  3. Lista absolwentów ZCEMIP w latach 2013 - 2022
  4. Lista kadry pedagogicznej ZCEMiP w latach 2012 - 2022

Szczegółowy program uroczystości nadania sztandaru - 30 marca 2023r. 

10.00 – 10.45  Ceremonia przekazania sztandaru 

10.45 – 11.15  Przemówienia okolicznościowe 

11.15 – 11.45  Program artystyczny w wykonaniu uczniów Technikum Morskiego i Politechnicznego  

11.45 – 12.00  Oficjalne otwarcie wirtualnej strzelnicy 

12.00              Poczęstunek 

16.00               Uroczysta msza św.  W Kościele pw. św. Krzysztofa 

- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl