Losy absolwentów ZCEMiP rok 2020

Absolwenci w roku 2019/2020

  • Liczba absolwentów 120
  • Liczba osób od których zyskano informacje - 120
  • Liczba osób które podjęły studia na uczelniach wyższych 59
  • Liczba absolwentów pracujących w zawodzie – 23

  • Liczba absolwentów pracujących poza zawodem - 38

Struktura uczelni

Akademia Morska w Szczecinie
Wydział Nawigacyjny
- Nawigacja - 8
- Żegluga Śródlądowa - 1
Wydział Mechaniczny
- Mechanika i Budowa Maszyn- 6
Wydział Inżynieryjno- Ekonomiczny Transportu
- Transport – 2
- Logistyka -1
Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki
- Mechatronika -3
Wydział Informatyki i Telekomunikacji
- Informatyka – 3

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Wydział Informatyki
- Informatyka - 11
Wydział Elektryczny
- Automatyka i Robotyka – 5
Wydział Techniki Morskiej i Transportu
- Budowa Jachtów – 2
- Logistyka - 1
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
- Mechanika i Budowa Maszyn – 2
- Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - 1
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
- Budownictwo – 2
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
- Zootechnika - 1

Uniwersytet Morski w Gdyni
Wydział Nawigacyjny
- Nawigacja – 2

Pomorski Uniwersytet Medyczny
Wydział Medycyny i Stomatologii
- Ratownictwo Medyczne -1
Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej
-Fizjoterapia -2

Uniwersytet Szczeciński
Wydział Prawa i Administracji – 1
Wydział Ekonomii i Zarządzania - Bezpieczeństwo wodne - 1

Wyższa Szkoła Bankowa
- Zarządzanie Nieruchomościami - 1

Wojskowa Akademia Techniczna -2

 

- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl