brązowa tarcza 2021

Odwiedziło nas

15398821

Your IP: 54.91.62.236
Dziś jest: 2022-01-18


bip

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością dla Kształcenia Morskiego

iso_9001

FaceBookTwitter


Technik logistyk

 

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU


 

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących
z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Technik logistyk powinien dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem klienta, oraz optymalizować koszty, aby właściwie prowadzić współpracę z klientami. Do podstawowych zadań należy również wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów. Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. Aby realizować stawiane przed nim zadania, musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem.

 

KWALIFIKACJE


 

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:


K1 - SPL.01. Obsługa magazynów - egzamin odbywa się pod koniec klasy trzeciej.

Niezbędne do uzyskania pierwszej kwalifikacji są umiejętności organizowania prac magazynowych, stosowania zasad optymalizacji i przechowywania zapasów oraz zasad przyjmowania i wydawania towarów. Potrzebne są również umiejętności sporządzania dokumentów przepływów towarów oraz dobór urządzeń do transportowych czynności magazynowych. Uczeń decyduje o doborze kanałów dystrybucji produktów i kontrahentów.

K2 - SPL.04 . Organizacja transportu – egzamin odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej w technikum 4-letnim lub pod koniec pierwszego semestru klasy piątej w technikum 5-letnim.

Niezbędne do uzyskania drugiej kwalifikacji są umiejętności stosowania przepisów prawa związanych
z transportem i obrotem handlowym oraz standardy identyfikacji ładunków. Odpowiednie ustalenie ceny usługi transportowej oraz dobór środków technicznych i technologii przeładunkowych w transporcie. Uczeń sporządza dokumentację w języku polskim i obcym. Potrafi pracować w zespole i utrzymuje prawidłowe kontakty interpersonalne w zespole, jak i w kontaktach z klientami.

 

CERTYFIKATY


 

Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji.

Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz uzyskała wykształcenie średnie, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - dyplom technika.

 


PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM


 

 • język angielski zawodowy,
 • podstawy logistyki,
 • organizacja prac magazynowych,
 • gospodarka magazynowa,
 • zabezpieczanie majątku,
 • obsługiwanie klientów i kontrahentów,
 • planowanie procesów transportowych,
 • organizowanie procesów transportowych,
 • dokumentowanie realizacji procesów transportowych.

 

ZADANIA ZAWODOWE ABSOLWENTA


 

Celem kształcenia w zawodzie technik logistyk jest przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw,
 • zarządzania zapasami,
 • organizowania prac związanych z gospodarką magazynową,
 • zarządzania gospodarką odpadami,
 • planowania i organizowania prac związanych z procesami transportowymi.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW


 

Technicy logistycy zatrudniani są w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp.

Najczęściej pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy.

Mogą pracować także jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, a także jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu.

Technicy logistycy projektują, organizują i odpowiadają za efektywność działania systemów dystrybucji, transportu i komunikacji. Jako pracownicy średniego szczebla wykonują szereg zadań o charakterze zarówno operacyjnym, jak i kierowniczym.

Analiza ofert pracy przedstawianych przez pracodawców wskazuje rosnące zapotrzebowanie na techników logistyków, specjalistów sprzedaży i obsługi klienta. Stanowiska logistyczne tworzone są  w zasadzie w większości przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych.

 

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY 


 

 

Fot.1 Kompleks logistyczno-produkcyjny Waimea Logistic Park Stargard.  (źródło: www. logistics-manager.pl)

 

Poznaj pracę w DTW Logistic:  loading

 

 

 

- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl