Dzwonki

Nr lekcji

Początek lekcji

Koniec lekcji

Długość przerwy

1

7.30

8.15

10

2

8.25

9.10

10

3

9.20

10:05

10

4

10.15

11.00

10

5

11.10

11.55

10

6

12:05

12.50

20

7

13.10

13.55

15

8

14.10

14.55

10

9

15.05

15.50

10

10

16.00

16.45

5

11

16.50

17.35

 

12

17.35

18.20

 

- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl