Strona główna

2013.05.27 - Informacje dla absolwentów ZCEMiP - nowe ciekawe kierunki studiów

Informacja o nowym kierunku 
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INWESTYCJE
na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US

  Kierunek Przedsiębiorczość i Inwestycje jest pierwszym kierunkiem o profilu praktycznym na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Ogólne cele kształcenia kierunku mają charakter głównie praktyczny. Jego celem jest rozwijanie umiejętności praktycznych i w rezultacie przygotowanie absolwenta do: założenia i prowadzenia własnego, małego przedsiębiorstwa, przejęcia i rozwoju firmy rodzinnej, funkcjonowania w charakterze lidera lokalnej przedsiębiorczości – kreatora przedsięwzięć gospodarczych i różnego rodzaju inicjatyw na rynku lokalnym.

Absolwent, otrzymując tytuł zawodowy licencjata, jest przygotowany do założenia i rozwijania własnego biznesu, przejęcia biznesu rodzinnego, pracy na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach, w firmach konsultingowych i innych organizacjach typu instytucje wspierania przedsiębiorczości. Może także pełnić rolę lidera przedsiębiorczości lokalnej np. na wsi, w małej miejscowości. Jest to niezwykle istotne ze względu na wzrastające bezrobocie wśród młodych ludzi. Nabyte umiejętności pozwolą im założyć własną firmę, co przyczyni się do rozwoju polskiej gospodarki, a także stworzy nowe miejsca pracy.

Atutem innowacyjnego programu studiów jest połączenie wiedzy teoretycznej z jej weryfikacją w praktyce. Przewidziano wizyty studentów w innowacyjnych przedsiębiorstwach regionu zachodniopomorskiego celem poznania rzeczywistych aspektów funkcjonowania firm, bezpośrednie kontakty studentów z przedsiębiorcami i grupową pracę studentów przy rozwiązywaniu problemów typowych dla małego i średniego biznesu.

 

Profil praktyczny umożliwia kształcenie pod kątem potrzeb małych i średnich firm. Kierunek wspierają: Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Technopark Pomerania i Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego, których doświadczenia w zakresie wspierania przedsiębiorczości zostały wykorzystane przy tworzeniu kierunku ale także ich specjaliści będą współdziałali z kadrą uniwersytecką w realizacji programu studiów. Przewidziana jest współpraca z małymi i średnimi firmami regionu w zakresie prowadzenia zajęć i praktyk studenckich oraz doskonalenia programu kształcenia na kierunku.

Informacja za pośrednictwem: TECHNOPARK POMERANIA - Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o. - ul. Niemierzyńska 17A, 71-441 Szczecin


2013.05.21- Za nami pierwszy etap "Konkursu Najlepszy Uczeń w Zawodzie Elektromechanik"

21.05.2013 r. odbył się etap teoretyczny „Konkursu Najlepszy Uczeń w Zawodzie Elektromechanik”. Adresatami byli uczniowie klasy drugiej i trzeciej Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Po sprawdzeniu prac przez Komisję Konkursową ogłoszono wyniki etapu teoretycznego.  W klasie drugiej pierwsze miejsce zajął Mateusz Pęciak, drugie - Sebastian Sznajder – Bajerlajn, trzecie - Paweł Wegner. Najlepszy w klasie trzeciej był   Eryk Skrucha, drugi był  Kamil Mizgier, trzecie miejsce z taką samą ilością punktów zajęli Kamil Karniej i Michał Peksa. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom etapu teoretycznego i życzymy sukcesów podczas etapu praktycznego, który odbędzie się 28. 05. 2013 r. o godz. 8 00 dla klasy trzeciej,  natomiast dla klasy drugiej 06. 06. 2013 r. o godzinie 8 00 w sali 9 w szkolnych warsztatach.

 

2013.05.11-inaugurujemy sezon żeglarski

Dnia 11 maja 2013r. wraz z uczniami Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej udaliśmy się
do Centrum Żeglarskiego w Dąbiu, aby  inaugurować sezon żeglarski. Pogoda sprzyjała, a  Centrum Żeglarskie zagwarantowało uczestnikom liczne atrakcje. Po uroczystym podniesieniu bandery i przemówieniach oficjalnych gości, młodzież mogła porozmawiać z „ludźmi morza”, uczestniczyć w przygotowaniach do zwodowania swoich ulubionych żaglówek, obserwować  regaty w klasie F5E – zmagania modeli jachtów sterowanych radiem. Zapraszamy wszystkich miłośników żeglarstwa  do wspólnego  uczestnictwa w imprezach organizowanych  w Centrum Żeglarskim.

 

Daniel Masłowski

Dorota Śliwińska

Jolanta Halicka

 

2013.05.13- uczestniczymy w wykładzie prof. dr. hab. Grzegorza Wrochny

Dnia 13 maja 2013 roku ośmiu uczniów naszej szkoły pod opieką pani Katarzyny Michoń  uczestniczyło w wykładzie prof. dr. hab. Grzegorza Wrochny – dyrektora Narodowego Centrum Badań Jądrowych- na temat „Energetyka jądrowa – regres czy renesans?” Podczas wykładu dowiedzieliśmy się między innymi, że na tragedię w Fukushimie  nałożyły się dwa zjawiska: trzęsienie ziemi i brak chłodzenia reaktora z powodu zmycia przez fale tsunami silników Diesla. Większość osób odniosła obrażenia na skutek trzęsienia ziemi i działania fal tsunami, a nie awarii reaktora jądrowego.Obecnie na świecie działa 400 elektrowni jądrowych, a 68 jest w budowie. Energetyka jądrowa przeżywa renesans. Najwięcej elektrowni buduje się w Chinach.Niemcy zblokowały rozwój energetyki jądrowej. Głównym źródłem energii elektrycznej będą elektrownie gazowe, które pokryją 80% zapotrzebowania tego kraju na energie elektryczną, 20% energii pochodzić będzie ze źródeł odnawialnych (np. elektrowni wiatrowych). W ciągu najbliższych 20 lat w Polsce wzrośnie zapotrzebowanie na energię elektryczną. Musimy rozwijać różne źródła dostaw energii elektrycznej, w tym pochodzące z energetyki jądrowej.

 

Adam Jakubowski z klasy 2 BM

Miłosz Kochański z klasy 2BM

 

2013.05.13 Początek naboru do szkół ponadgimnazjalnych.

Od poniedziałku rozpoczyna się rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych. Zapraszamy do skorzystania z oferty naszych szkół. U nas z pewnością znajdziecie interesujące zawody. MY NIE KSZTAŁCIMY BEZROBOTNYCH. 

Wszystkich zainteresowanych i wahających się zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Będziecie mieli możliwość zrobić to 24 maja podczas Nocy w ZCEMiP, ale także w informatorze na stronie naboru elektronicznego.  Czekamy na Wasze podania. 

2013.05.07 Święto 12 batalionu dowodzenia Ułanów Podolskich

Dzisiaj na terenie patronackiej jednostki naszej klasy wojskowej, odbyły się uroczystości Święta 12 batalionu dowodzenia Ułanów Podolskich.  

W obchodach święta uczestniczyli przyjaciele jednostki - dzieci i młodzież szczecińskich szkół wraz z nauczycielami, przedstawiciele Eurokorpusu oraz służb mundurowych. 

Podczas uroczystości nagrodzeni zostali wyróżniający się żołnierze i pracownicy cywilni wojska. Mieliśmy okazję oglądać wspaniały występ orkiestry wojskowej, a na zakończenie urocztą defiladę pododdziałów 12bdow oraz na zaproszenie dowódcy - uczniów naszej klasy wojskowej. Na ręce Pani Dyrektor Elżbiety Moskal,  gratulacje za wspaniały pokaz klasy złożyli dowódca 12bdow ppłk. Andrzej Wojciechowski oraz zastępca dowódcy 12bdow - mjr Przemysław Kurzawiak. Rzeczywiście - mimo dużego stresu który z pewnością im towarzyszył, nasi uczniowie pokazali się z jak najlepszej strony - gratulujemy.   

Na zakończenie zaproszeni goście mogli skosztować słynnej wojskowej grochówki, oraz zapoznać się z nowoczesnym sprzętem używanym przez batalion oraz ze specyfiką pracy żołnierzy zawodowych.      

- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl