Odwiedziło nas

05612100

Your IP: 34.204.169.76
Dziś jest: 2019-08-24Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością dla Kształcenia Morskiego

FaceBookTwitter


Strona główna

2013.11.12 Wizyty w Książnicy Pomorskiej

   Zgodnie z wieloletnią tradycją  naszej szkoły klasy maturalne uczestniczą w lekcjach organizowanych przez pracowników Książnicy Pomorskiej  na temat  sposobu sporządzania bibliografii załącznikowej do prezentacji maturalnej z języka polskiego. Uczniowie poznają różne agendy Książnicy Pomorskiej, np. sala Gałczyńskiego, Herberta, zwiedzają wystawy, uczą się korzystania z katalogu komputerowego oraz zakładają karty czytelnicze. Dużym zainteresowaniem cieszy się czytelnia młodzieżowa z wyodrębnionym kącikiem maturzysty.Pracownicy czytelni pomorzoznawczej chętnie prowadzą  zajęcia  dla naszej młodzieży oraz oprowadzają po obiekcie. Rok rocznie wyjścia organizują panie bibliotekarki: Anna Brzezin- Bujnowska i Małgorzata Furmann oraz wychowawcy klas maturalnych.

W ciekawych zajęciach w Książnicy Pomorskiej brały udział klasy  4 Tm, 4 Ti, 4 Tme  oraz 4 AT mo i 4T ATmech .

 20 listopada wychodzi klasa 4CTn,  5 grudnia 4 BTn.

 

 

2013.11.07 PROFILAKTYKA HIV/AIDS WŚRÓD MŁODZIEŻY ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ W dniach 7, 8 listopada 2013r. w ZCEMiP pedagog szkolny raz z Powiatową
 Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie zorganizował prelekcję dla
 uczniów w ramach programu „Profilaktyka HIV/AIDS”.

 Celem głównym prowadzonych działań edukacyjnych było zwiększenie poziomu
 wiedzy uczniów nt. HIV i AIDS oraz zmiana ich postaw ze szczególnym
 uwzględnieniem odpowiedzialności za własne zdrowie. Zajęcia dostarczyły rzetelnej wiedzy oraz odrzuciły mity związane z HIV/AIDS, ukazały sposoby zmniejszenia liczby zachowań ryzykownych, ukształtowały postaw asertywnego i odpowiedzialnego zachowania w sytuacjach niosących zagrożenie, promowały, wolne od lęku i uprzedzeń, postaw w stosunku do osób żyjących z HIV, chorych na AIDS oraz ich rodzin i bliskich.

 Daniel Masłowski pedagog ZCEMiP

2013.10.04 Szkolenie dyrektorów w ramach projektu "Więcej wiem, lepiej zarządzam"

Informujemy, iż w dniach 4-5 października 2013r. odbędzie się I część kolejnego szkolenia dla kadry zarządzającej w ramach realizowanego od 2012r. projektu "Więcej wiem, lepiej zarządzam" . Szkolenie odbędzie się w Międzyzdrojach w hotelu Wolin. Zapraszamy.

Druga część szkolenia odbędzie się  25 listopada oraz 6 grudnia 2013r. 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki  - Priorytet IX - Poddziałanie  9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”.

2013.09.02 „Nowoczesny Nauczyciel – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie Miasta Szczecin”

Z dniem 2 września 2013 r. rozpoczęto realizację projektu „Nowoczesny Nauczyciel – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie Miasta Szczecin”.

Realizatorem projektu jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie.

Projekt realizowany jest z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Projekt zakończy się 31 sierpnia 2015 roku.

W projekcie wezmą udział 52 placówki z terenu Szczecina w tym:
17 szkół podstawowych,

  • 16 gimnazjów,
  • 9 liceów ogólnokształcących,
  • 6 szkół zawodowych,
  •  4 przedszkola.

W projekcie weźmie udział 1910 uczestników, w tym:

  • 1858 nauczycieli
  • 52 dyrektorów/wicedyrektorów.

Głównym celem projektu jest zwiększenie spójności systemu doskonalenia nauczycieli Miasta Szczecin w okresie od 1.09.2013 do 31.08.2015 zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami 48 szkół i 4 przedszkoli.

Podkategorie

- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl