Plan zamówień publicznych - 2019

ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ –

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2019  ROK

 

Lp

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Planowany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1.

Realizacja zajęć specjalistycznych w Akademii Morskiej zgodnie z programem nauczania i Konwencją STCW

Usługa

Usługa społeczna

190 000

II

2.

Praktyka morska dla uczniów klas II i III Technikum Morskiego i Politechnicznego z transportem

Usługa

Usługa społeczna

1 150 000

I

3.

Zakup odzieży roboczej dla uczestników projektu „Czas na zawodowców”

Przetarg

Przetarg nieograniczony

30 400

II

4.

Zakup mięsa i przetworów do stołówki szkolnej

Przetarg

Przetarg nieograniczony

146 595,80

IV

5.

Realizacja usług prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z języka niemieckiego w przedszkolach, szkołach podstawowych, oddziałach gimnazjalnych oraz szkołach ponadgimnazjalnych, będących oświatowymi jednostkami budżetowymi Gminy Miasto Szczecin w ramach projektu pn. „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania”

Usługa

USŁUGI SPOŁECZNE na podstawie art. 138o Ustawy PZP,

1.307.394,00

I

6.

j. w – postępowanie uzupełniające

Usługa

USŁUGI SPOŁECZNE na podstawie art. 138o Ustawy PZP,

21.700,00

III

7.

„Dostawa podręczników oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.: „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania”, współfinansowanego w zakresie Programu współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze – Przednie/Brandenburgia/Polska                   w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)”

Przetarg

Dostawy

Przetarg nieograniczony

164.500,00

II

 Szczecin, 27.02.2019r.

wojsko

 "Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska".

J.Piłsudski

   

 

EPUAP ZCEMiP

Załatw sprawę - ePUAP (ESP)

Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (dziennik ustaw z 16 marca 2010 nr 40 poz. 230) z dniem 17 czerwca 2010 wszystkie podmioty świadczące usługi publiczne są ustawowo zobowiązane do umożliwienia interesantom wnoszenia ich wniosków w formie dokumentów elektronicznych poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą podmiotu realizującego zadanie publiczne, założonej i wyposażonej w zestandaryzowane formularze elektroniczne na ePUAP.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP

W celu skorzytania z ePUAP niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

 • założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP
 • posiadanie profilu zaufanego ePUAP - użytkownik posiadający Profil Zaufany ma możliwość podpisywania pism kierowanych drogą elektroniczną do urzędów administracji publicznej. W tym zakresie podpis elektroniczny potwierdzony danymi Profilu Zaufanego jest bezpłatną alternatywą dla bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem.

Profil ZCEMiP

Wsparcie użytkowników ePUAP

Biwak integracyjny klas wojskowych

Informujemy, że dniach 30.08-01.09.2019 r. (piątek - niedziela), zostanie zorganizowany biwak integracyjny dla klas pierwszych wojskowych.

Biwak będzie zlokalizowany w bazie harcerskiej w Binowie.

Do udziału w biwaku, wszyscy uczniowie powinni być ubezpieczeni od NNW i OC. Koszt biwaku, to 150 PLN (płatne na miejscu).

 

Piątek - 30.08.2019

do 10.00 - Zakwaterowanie młodzieży, która będzie mieszkać w Internacie przy ulicy Hożej 6. Wyjście ze szkoły najpóźniej o godzinie 10.30 pod opieką wychowawcy i przejazd na punkt zbiórki w Podjuchach.

12.00 – Zbiórka uczestników biwaku na pętli MZK w Szczecinie-Podjuchach (młodzież ma posiadać wyposażenie przy sobie).

12.00-15.00 – Przemarsz przez Puszczę Bukową do Binowa.

15.00-16.30 – Zakwaterowanie w Binowie ( namioty), Toaleta, Obiad.

16.30-19.00 – Zajęcia: Musztra i regulaminy wojskowe.

19.00 – Kolacja.

20.00 – Ognisko integracyjne.

22.00 – Capstrzyk.

Sobota- 31.08.2019

8.00 – Pobudka, Zaprawa poranna, Toaleta.

9.00-10.00 – Śniadanie.

10.00 –Trasa z zespołowymi zadaniami/zabawami integrującymi

15.30 -17.00 – Obiadokolacja.

17.00- 18.00 – Przygotowanie ogniska.

18.00 -22.00 – Ognisko integracyjne.

22.00– Capstrzyk.

Niedziela - 01.09.2019

8.00 – Pobudka, Zaprawa poranna, Toaleta.

9.00-10.00 – Śniadanie.

10.00 - 14.00 - Gra terenowa ASG.

14.00-15.00 – Przemarsz do Podjuch na pętlę autobusową.

Odbiór dzieci w Podjuchach o 15-tej lub w uzasadnionych przypadkach w Binowie o 14-tej.

 

WYPOSAŻENIE NA BIWAK

Umundurowanie :

 

 • Mundur polowy żołnierza wojsk lądowych wz. 2010 z flagami, może być używany.
 • Buty wojskowe wz. 926/MON lub podobne ( wygodne).
 • Beret żołnierza wojsk lądowych (np Agencja Mienia Wojskowego. poz 7) w kolorze zielonym.
 • Pas żołnierski szeregowca, parciany (bez napisu WP ).
 • Podkoszulek w kolorze khaki.
 • Plecak w kolorze czarnym lub khaki (wykorzystywany podczas zajęć dwu-trzydniowych w JW lub rajdów i obozów).
 • Śpiwór - do zabrania już na obóz integracyjny klasy.
 • Niezbędnik ( sztućce), kubek metalowy, menażka (talerzyki jednorazowe).

 

Dodatkowe przedmioty:

 • Przybory toaletowe,
 • Kąpielówki, strój kąpielowy,
 • Latarka, kurtka p. deszczowa , czapka, polar,
 • Grube skarpetki – kilka par na zmianę,
 • Woda i kanapki na czas przemarszu.
 • Środek przeciwko kleszczom i komarom,
 • Plastry na otarcia i talk do skarpetek.

Aktualizacja wiedzy z zasady opracowania i wdrożenia systemu kontroli wewnętrznej opartego na procedurach HACCP w zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego

AKTUALIZACJA WIEDZY Z ZASADY OPRACOWANIA I WDROŻENIA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ OPARTEGO NA PROCEDURACH HACCP Z ZAKŁADACH ŻYWIENIA ZBIOROWEGO TYPU ZAMKNIĘTEGO

Informacje o szkoleni

Czas trwania szkolenia: 8 godz.

Prowadząca:

Agnieszka Potocka – zarządzanie bezpieczeństwem żywnościowym oraz zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym. Wieloletni pracownik Powiatowej Stacji  Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie. Specjalista z dziedziny technologii żywności, wieloletni staż pracy w inspekcji sprawującej nadzór nad zakładami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu artykuły spożywcze. Biegła znajomość prawa żywnościowego UE i krajowego, systemów zarządzania jakością w zakładach branży przemysłu spożywczego.

Program szkolenia:

 1. Regulacje prawne dotyczące kontroli jakości zdrowotnej żywności i żywienia.
 2. Nadzór nad bezpieczeństwem zdrowotnym żywności.
 3. Jakość żywności i systemy jej zapewnienia w przetwórstwie  żywności.
 4. Charakterystyka podstawowych systemów kontroli wewnętrznej zapewniających kształtowanie prawidłowej jakości produktów spożywczych.
 5. System  HACCP – istota i cechy systemu.
 6. Terminologia systemu HACCP.
 7. Zasady i etapy realizacyjne systemu HACCP.
 8. Rodzaje i charakterystyka zagrożeń związanych z produkcją żywności: zagrożenia mikrobiologiczne, zagrożenia chemiczne, zagrożenia fizyczne.
 9. Identyfikacja krytycznych punktów kontrolnych i kryteriów dla każdego punktu.
 10. Monitorowanie procesów w krytycznych punktach kontrolnych, działania korygujące
  i weryfikacja systemu.
 11. Dokumentacja w systemie HACCP.
 12. Korzyści z wdrożenia systemu HACCP oraz najczęściej napotykane trudności w procesie budowy i wdrażania systemu.
 13. Dyskusja.

Po ukończonym szkoleniu uczestnicy otrzymują zaświadczenie na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz.622).

Cena:  W cenie serwis kawowy oraz zaświadczenie.

W przypadku opłacenia szkolenia ze środków publicznych, szkolenie zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT. 

 

Termin:  9 listopada 2017 r. (czwartek) godz. 9.00-15.00

Miejsce: ulica Hoża 6, Szczecin

Kontakt: 

Ośrodek Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego nr 5

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie

tel. 91 4316100    tel./fax  914282498

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Oświadczenie o zwolnieniu z podatku VAT

Formularz zgłoszeniowy

 

- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl