Zastępstwa

Serwis będzie czynny od 3 listopada 2014r. Na stronie umieszczne będa zastepstwa na danych dzień tygodnia. 

2014.10.10 - VII Olimpiada Logistyczna - etap pierwszy

Dnia 10 października 2014r. odbył się w naszej szkole I Etap (szkolny) VII Olimpiady Logistycznej. W eliminacjach wzięło udział 32 uczniów z klasy 4TL, 3TL i 2TL. Uczestnicy rozwiązali  test składający się z 25 pytań zamkniętych. Tematem  były „Zapasy”. Wyniki pierwszego etapu będą podane przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu 31 października 2014r.
Życzymy sukcesów i zakwalifikowania się do dalszych etapów VII Olimpiady Logistycznej.  

Misja ZCEMiP

Misję naszej placówki określają następujące cele: 

 1. CENTRUM jest placówką oświatową otwartą na zmiany, elastyczną i nowoczesną, o wysokim poziomie nauczania, stawiającą na pracę zespołową całej społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów i rodziców;
 2. CENTRUM jest wspólnotą opartą na zasadach partnerstwa, przyjaźni, szacunku, poszanowania wyznawanych przekonań i wzajemnej pomocy;
 3. CENTRUM pomaga uczniom w ich rozwoju poprzez stworzenie bezpiecznej i twórczej atmosfery procesu nauczania, rozpoznawanie, zachęcanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności na miarę posiadanych możliwości intelektualnych, rozbudzanie chęci i szacunku do nauki, pojmowanej jako proces trwający przez całe życie, rozwijanie poczucia dumy z osiąganych wyników;
 4. CENTRUM przygotowuje uczniów do przyszłego życia poprzez uczenie wzajemnej tolerancji i respektowania potrzeb innych ludzi, kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki i pracy, poznawanie zasad współżycia społecznego, zachęcanie do działania zespołowego, uświadamianie odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze, kształtowanie umiejętności zawodowych;
 5. Nauczyciele w swoich działaniach dydaktyczno –wychowawczych kierują się dobrem uczniów, troską o ich bezpieczeństwo i zdrowie, kształtują właściwą postawę moralną i obywatelską swoich wychowanków, dążą do pełnego rozwoju ich osobowości; 
 6. CENTRUM stwarza nauczycielowi warunki do twórczej pracy, z której mogą czerpać w pełni satysfakcję. Wspiera i uzupełnia pracę wychowawczą rodziców, którzy darzą je zaufaniem i aktywnie wspierają podjęte w niej działania;
 7. CENTRUM kształtuje postawy patriotyczne, kultywuje szacunek do munduru i symboli narodowych;
 8. CENTRUM kultywuje tradycje morskie Szczecina;
 9. CENTRUM współpracuje i pracuje na rzecz środowiska lokalnego i mieszkańców Szczecina.

Ważne informacje z ostatniej chwili

 Dla dorosłych - przyszłych słuchaczy

Zapraszamy do jedynego, bezpłatnego, publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

WAŻNA INFORMACJA!

Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych przyjmowani są do klasy drugiej!

Czekają na Państwa także kwalifikacyjne kursy zawodowe w branżach: mechanicznej, elektronicznej, informatycznej. Zapraszamy.

Przyjmujemy zgłoszenia na BEZPŁATNE ! kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach:

TECHNIK MECHANIK

 • M.44.  Organizacja i nadzorowania procesów produkcji maszyn i urządzeń - 150 godzin.  
 • M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających (konwencjonalnych i CNC) - 650 godzin.

TECHNIK INFORMATYK

 • E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami - 420 godzin.
 • E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami - 300 godzin.

TECHNIK ELEKTRYK

 • E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych - 200 godzin.

TECHNIK MECHATRONIK

 •  E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych - 200 godzin.

ELEKTRYK/TECHNIK ELEKTRYK

 • E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych - 350 godzin.

 Zajęcia mogą odbywać się w trybie:

 1. wieczorowym: 3 razy w tgodniu od godziny 15.30
 2. zaocznym - piątek (od godziny 16.00) oraz w sobotę i niedzielę od godziny 8.15 do 15.30

Godziny zajęć mogą być ustalone indywidualnie po zebraniu grupy. Minimalna liczba słuchaczy kursu : 20 osób.

Zapewniamy wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną (z wieloletnia praktyka zawodową), bardzo dobrze wyposażone pracownie oraz warsztaty szkolne. Część zajęć odbywać się może u pracodawców.   

 

Warunkiem przyjęcia na kwalifikacyjny kurs zawodowy jest ukończenie 18 roku życia. 

 

 

 

 

 

 

Ciekawostki dla każdego

W zakładce tej znajdziecie różnorodne ciekawostki oraz informacje, które każdemu mogą się przydać. 

Wybierz interesujący Cię temat z menu po lewej stronie.

- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl