Strona główna

Euroweek Duszniki -Zdrój 2024

Podczas ostatniego wyjazdu na warsztaty językowe Euroweek do miejscowości Duszniki-Zdrój w dniach 29.01.2024r. do 02.02.2024r. mieliśmy okazję współpracować z osobami z Gruzji, Polinezji Francuskiej, Włoch, Pakistanu, Azerbejdżanu, Zimbabwe i Indii. Poznaliśmy ich kulturę i zwyczaje.
Podczas zajęć z wolontariuszami mogliśmy rozwijać swoje umiejętności, takie jak koordynowanie pracy w grupie, mediacje, pokonywanie bariery językowej, negocjowanie i rozwijanie asertywności. Zrozumieliśmy, że każdy ma swoją historię, a każde miejsce, swoją tajemnicę.
Podsumowując, warsztaty kolejny raz okazały się cudowną lekcją praktycznego języka angielskiego, którą wpisaliśmy już w tradycję naszej szkoły.
Chcielibyśmy podziękować Dyrekcji szkoły za możliwość zorganizowania wyjazdu. Opiekunom Pani Marcie Jabłonowskiej i Pani Ewie Kasperec za przyjazną atmosferę, a Panu Kierowcy za bezpieczną jazdę. Bez waszej pomocy nie byłoby możliwe zorganizowanie tak wspaniałego wyjazdu edukacyjnego dla uczniów naszej szkoły.
Szymon Marczewski kl 5TMOM
Mateusz Skrobacki kl 4TN
Paulina Prądzińska kl 1TIW
Maks Abramczuk kl 1TMO

Spotkanie z przedstawicielem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa

W tym tygodniu podczas spotkania z Panią Justyną z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa uczniowie naszej szkoły dowiedzieli się po co być krwiodawcą oraz kto może być krwiodawcą. Po co? By ratować zdrowie, a nierzadko życie potrzebujących. Niewielki wysiłek, a możemy okazać wielkie serce.

A już 16 lutego do naszej szkoły przybędzie krwiobus, gdzie pod okiem lekarzy chętne osoby pełnoletnie będą mogły honorowo oddać krew i zacząć lub kontynuować swoją przygodę z krwiodawstwem.

Zapraszam Edyta Pierzchała

ODOlekcje

Dzisiaj uczniowie z kl. 1 Tn wraz z panią Edytą Antkowiak-Szadkowską wzięli udział w kolejnym spotkaniu on-line, w ramach cyklu zajęć „#ODOlekcje”, które były zorganizowane przez Urząd Ochrony Danych Osobowych z okazji XIV edycji programu „Twoje dane – Twoja sprawa”.
Webinarium „Deepfake: fałszywa rzeczywistość w sieci – czy jesteś na to gotowy?" skierowane było do uczniów szkół ponadpodstawowych. Uczestnicy mieli okazję zgłębić tajemnice najnowszych technologii, skupiając się na kluczowych zagadnieniach współczesnego świata cyfrowego. Tematyka obejmowała obszary Internetu Rzeczy, Sztucznej Inteligencji, deepfake, chatbotów oraz rzeczywistości rozszerzonej. Warsztaty dostarczyły wiedzy jak odpowiedzialnie korzystać z nowoczesnych technologii, chroniąc przy tym swoje dane.
Bardzo dziękujemy i czekamy na kolejny webinar.

MBO 2024

Drodzy Uczniowie!
Informujemy, że rozpoczyna się kolejna edycja Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego.
Podobnie jak w poprzednich latach uczniowie będą mieli możliwość zgłaszania projektów, które zostaną poddane pod głosowanie. Zwycięskie projekty zostaną zrealizowane we współpracy z Dyrekcją.
Zasady Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego nie zmieniają się.
Masz pomysł? Zgłoś go swojemu wychowawcy, który udzieli Ci informacji na ten temat!
Zapraszamy!:)

Wycieczka klasy 2 Tiw do ZUT- Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii

Odnawialne Źródła Energii to interdyscyplinarny kierunek, który ma na celu przygotowanie specjalistów w zakresie wytwarzania i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii z zastosowaniem innowacyjnych oraz niekonwencjonalnych technologii. Studiując na tym kierunku nauczysz się projektować, montować i obsługiwać instalacje OZE. Ze względu na zmiany na rynku energetycznym w Polsce i Unii Europejskiej, zmierzające do zminimalizowania roli tradycyjnych źródeł energii, możemy być pewni, że jest to branża przyszłości.
Co ciekawego mogli zobaczyć uczniowie:
- najnowocześniejsze ogniwa paliwowe do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła,
- moduły mikrokogeneracyjne, np. z silnikiem Stirlinga,
- turbiny wiatrowe z magazynem energii i systemem zbierania danych,
- instalacje fotowoltaiczne każdego typu,
- pojazdy elektromobilne,
- innowacyjne systemy konwersji biomasy do postaci ciepła,
- unikalne instalacje do produkcji mikroalg wykorzystywanych do produkcji biopaliw,
- biogazownię zasilaną biomasą odpadową,
- samowystarczalny energetycznie budynek mieszkalny.
Zatrudnienie
Nabyta wiedza, umiejętności i kompetencje umożliwią absolwentom podjęcie pracy w przedsiębiorstwach lub instytucjach zajmujących się wykorzystywaniem lub wdrażaniem technologii OZE, a także zajmujących się badaniami w tym obszarze. Zatrudnienie w sektorze pozyskiwania i przetwarzania biomasy rolniczej i leśnej, a także gospodarki odpadami na cele energetyczne; sektor produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz usług technicznych, projektowych i doradczych związanych z jej wdrażaniem; administracja państwowa i terenowa; placówki dydaktyczne, naukowe i badawczo-rozwojowe.

Awans do finału XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Logistycznego

Mamy fantastyczną nowinę do podzielenia się z Wami!
Czwórka spośród pięciu naszych uczniów, którzy śmiało stanęli na starcie pierwszego etapu, właśnie zdobyła awans do finału XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Logistycznego, organizowanego przez prestiżową Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu w Gdyni.
Oto triumfatorzy tego wyjątkowego wydarzenia:
Aleksandra Pilipczuk - klasa 5 TLimP
Karolina Nikołajuk - klasa 5 TLimP
Alan Kosiński - klasa 4 Tep
Paulina Pietruszka - klasa 2 Tep
Całe wsparcie merytoryczne oraz opiekę nad naszymi utalentowanymi uczniami sprawuje pani Edyta Antkowiak-Szadkowska.
Serdecznie gratulujemy naszym uczestnikom, życzymy im sukcesu w finale!
- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl