Odwiedziło nas

06488789

Your IP: 3.229.122.219
Dziś jest: 2019-12-05Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością dla Kształcenia Morskiego

FaceBookTwitter


Strona główna

Zapraszamy do udziału w XII Edycji Edukacyjnego Konkursu Plastycznego „Ważne 9 miesięcy bez alkoholu”

Organizatorem konkursu jest Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie „Tęcza serc”.

Przedmiotem konkursu jest plakat lub ulotka promująca abstynencję w czasie ciąży. Plakat w dowolnym formacie; ulotka w formacie A4, dowolnie złożona. Prace należy dostarczyć do dnia 12 listopada 2019r. do pedagogów szkolnych, którzy służą informacjami na temat konkursu. Warunkiem uczestnictwa w konkursie uczniów, którzy nie ukończyli 18 roku życia jest uzyskanie zgody od swoich rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych.

Celem konkursu jest:

 • przekazanie informacji, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu w ciąży, a każda jego ilość wiąże się z uszkodzeniem płodu;
 • zwiększenie świadomości oraz zachęcenie młodzieży do obrony i promowania zasady abstynencji w czasie ciąży.

FAS (FETAL ALCOHOL SYDROME) Płodowy Zespół Alkoholowy jest to zaburzenie dotyczące rozwijającego się płodu, będące skutkiem narażenia go na działanie alkoholu. To zespół wad wrodzonych, somatycznych (dotyczących ciała) oraz neurologicznych (dotyczących ośrodkowego układu nerwowego, głównie mózgu). Więcej informacji na www.teczaserc.pl

Zespołowi FAS można zapobiec w 100% - zachowując całkowitą abstynencję w czasie ciąży.

K. Michoń, A. Zagdańska - Parada

Wyniki analizy wniosków do Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego 2019

W dniu 18 października 2019r.  odbyło się spotkanie kapituły powołanej zarządzeniem dyrektora ZCEMiP nr  11/2019 do  rozpatrzenia wniosków uczniów ZCEMiP do Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego .

Do kapituły wpłynęły  następujące projekty autorstwa uczniów klasy 3Tmo oraz Samorządu Uczniowskiego ZCEMiP:

 1.  Projekt „Szkolny Turniej Gier Komputerowych
 2. Projekt mobilnego „Mini – baru”  .
 3. Projekt „Szkolny kącik odpoczynku” 
 4. Projekt „PRZYSTANEK RELAKS”
 5. Projekt „WODA DLA KAŻDEGO”
 6. Projekt „STACJA KULTURA”
 7. Projekt „MAŁE KINO”

Po rozpatrzeniu wszystkich propozycji stwierdzono że:

 1. Projekt „Szkolny Turniej Gier Komputerowych” przedstawiony zostanie społeczności szkolnej jako propozycja projektu wewnętrznego szkoły.
 2. Projekt mobilnego „Mini – baru” odrzucono jako niemożliwy do zrealizowania ze względów bezpieczeństwa.
 3. Projekt „Szkolny kącik odpoczynku” wejdzie w skład projektu samorządowego ZCEMiP „Przystanek Relaks” jako niemal intencjonalnie identyczny.

 Do głosowania w dniu 28 października wybrano następujące wnioski:

 1. Projekt „PRZYSTANEK RELAKS” – miejsca odpoczynku i spotkań uczniów na świeżym powietrzu  /częściowo już zrealizowany/
 2. Projekt „WODA DLA KAŻDEGO” – miejsca, w których uczniowie będą mogli skorzystać z filtrowanej wody pitnej.
 3. Projekt „STACJA KULTURA” – kąciki na korytarzach szkolnych z fotelami i stolikami dla uczniów, z regałami na książki i oferty kulturalne miasta.
 4. Projekt „MAŁE KINO” – mała szkolna sala projekcyjna służąca spotkaniom z filmem lub małym spotkaniom kulturalnym.

Głosowanie odbędzie się 28 października br. - poniedziałek i będzie przeprowadzone na zasadach ustalonych przez Samorząd Uczniowski.  

Za promocję projektów w dniach 21-25 października, odpowiedzialny jest Samorząd Uczniowski. 

Konsultacje z języka angielskiego

Ślubowanie uczniów klas pierwszych 2019

Dnia 10 października 2019r, odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych ZCEMiP. Ten rok jest szczególny, bowiem uczniami naszej szkoły zostali absolwenci gimnazjów jak i uczniowie ośmioklasowej szkoły podstawowej. Uroczystość zaszczycili przybyli licznie goście, nauczyciele i rodzice. Po przedstawieniu wychowawców klas pierwszych uczniowie złożyli przyrzeczenie na sztandar szkoły.Po ślubowaniu uczniowie z grupy teatralnej VITAMINA przedstawili krótki program artystyczny, a przedstawiciele klas wojskowych zaprezentowali pokaz musztry.Na koniec uroczystości nie zapomniano o zbliżającym się Święcie Komisji Edukacji Narodowej. Przedstawiciel Samorządu Szkolnego w imieniu całej społeczności uczniowskiej złożył serdeczne życzenia wszystkim pedagogom i pracownikom szkoły.

Podkategorie

- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl