Strona główna

Mikołajkowe zawody strzeleckie klas wojskowych ZCEMiP

REGULAMIN ZAWODÓW „MIKOŁAJKOWE ZAWODY STRZELECKIE KLAS WOJSKOWYCH ZCEMiP”
I. CEL
-propagowanie sportów strzeleckich
-utrwalanie właściwych, bezpiecznych zachowań
-wyłonienie najlepszych strzelców spośród biorących udział w zawodach
-podnoszenie umiejętności strzeleckich
II. ORGANIZATOR
-Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
III. TERMIN I MIEJSCE
-05.XII.2023r. od godz. 8.00 - Strzelnica wirtualna ZCEMiP (17W)
IV. UCZESTNICTWO
Uczestnikiem może być każda osoba, która ukończyła szkolenie z zakresu zasad bezpieczeństwa w strzelectwie sportowym.
-uczniowie klas wojskowych ZCEMiP
-osoby nie będące uczniami klas wojskowych
V. ZGŁOSZENIA
-klasy wojskowe w ramach zajęć wojskowych zgłasza opiekun
-zgłoszeń pozostałych osób (drużyn klasowych) należy dokonać w dniu zawodowców (05 grudnia 2023r. w trakcie przerw lekcyjnych) do godziny 11.00.
-zgłoszenie DRUŻYNY winno zawierać: nazwę DRUŻYNY (klasy), listę osób i telefon do Reprezentanta drużyny
-zgłoszenia indywidualne będą przyjmowane tylko w wyjątkowych sytuacjach.
Każdorazowo o przyznaniu karty zawodniczej decyduje Organizator.
Zgłoszenie do zawodów nie jest jednoznaczne z uzyskaniem zwolnienia z zajęć lekcyjnych. Uczestnicy uzyskują zgodę we własnym zakresie po ustaleniu z Sędzią Głównym zawodów godziny strzelania.
Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby zawodników (dostosowanie do możliwości strzelnicy) lub przedłużenie trwania zawodów w kolejnych dniach.
VI. KLASYFIKACJA
Klasyfikacja będzie przeprowadzona wśród drużyn oraz indywidualna K + M w poszczególnych kategoriach wiekowych. Zawodnicy startujący w drużynach będą także klasyfikowani indywidualnie w poszczególnych kategoriach wiekowych K i M.
VII. NAGRODY (upominki)
- za zajęcie I, II i III miejsca w grupie wiekowej
- za zajęcie I miejsca w klasyfikacji indywidualnej K i M
VIII. KONKURENCJE i PUNKTACJE
1. Test. Do uzyskania 50pkt.
• Test z zasad bezpieczeństwa
• Test wyboru 10 pytań
• Czas 5 minut
2. Pistolet centralnego zapłonu. Do uzyskania 100pkt.
• Broń – pistolet centralnego zapłonu (replika)
• Odległość - 10m
• Tarcza – TS-2
• Ilość strzałów – 10 – bez strzałów próbnych
• Czas – 1 min
• Postawa – stojąc, z wolnej ręki lub oburącz.
3. Karabin centralnego zapłonu. Do uzyskania 50pkt.
• Broń – karabin centralnego zapłonu z mechanicznymi przyrządami celowniczymi (replika)
• Odległość - 25m
• Tarcza – 23p
• Ilość strzałów – nieograniczona, maksymalnie 5 trafień punktowanych (10pkt./trafienie),
• strzały chybione punktacja ujemna (-10pkt./strzał). Uwaga: w konkurencji można uzyskać nieograniczoną, ujemną liczbę punktów!!!!
• Czas – 20 s.
• Postawa – stojąc
Sędzia Główny zawodów, może zastosować upomnienie i odliczyć punkty za nie stosowanie się do zasad bezpieczeństwa. W skrajnych przypadkach i powtarzających się uchybieniach uczestnik zostanie skreślony z listy startowej.
IX. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
-każdy uczestnik zawodów musi posiadać długopis
-strzelanie odbywać się będzie na 4 stanowiskach strzeleckich
-strzelanie odbywać się będzie w pozycji stojącej, bez strzałów próbnych
-w przypadku dużej ilości startujących sędzia główny w porozumieniu z organizatorem może zmniejszyć ilość strzałów lub ograniczyć liczbę startujących.
-w przypadku uzyskania przez zawodników tej samej ilości punktów w celu ustalenia I,II i III miejsca Sędzia Główny zawodów oceni średni punkt trafienia w konkurencji pistolet.
-interpretacja niniejszego regulaminu należy do Sędziego Głównego zawodów.
XI. PROGRAM ZAWODÓW
-godz. 08.00 – 11.55 - klasy wojskowe
- 12.00 – 14.00 - pozostałe drużyny
-ok. 13.00 – 14.00 - zakończenie i ogłoszenie wyników (w zależności od liczby startujących).
XII. SZCZEGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
1. Bronią należy posługiwać się z najwyższą ostrożnością.
2. Po wzięciu broni do ręki należy sprawdzić czy jest rozładowana.
3. Zabronione jest kierowanie wylotu lufy w kierunku ludzi i opieranie wylotu lufy na stopie.
4. Trening bezstrzałowy (na sucho) na zawodach jest zabroniony.
5. Broni nie można zostawić bez dozoru i zabierać ze stanowiska strzeleckiego.
6. Zabronione jest odkładanie broni załadowanej w czasie przerw w strzelaniu.
7. Broń można ładować wyłącznie na stanowisku strzeleckim z lufą skierowaną w kulochwyt, po komendzie prowadzącego strzelanie „ŁADUJ”.
8. Podczas ładowania broni nie można korzystać z pomocy innych osób (w wyjątkowych sytuacjach może udzielić pomoc prowadzący strzelanie).
9. Po komendzie lub sygnale „STOP” wszyscy strzelający muszą natychmiast przerwać strzelanie.
10. Po zakończeniu strzelania nie opuszczamy stanowiska strzeleckiego, odkładamy rozładowaną broń na stolik (lufa skierowana w kierunku kulochwytu) czekamy na zakończenie strzelania na wszystkich stanowiskach.
11. W czasie zawodów zawodnicy niestrzelający, kibice i inne osoby przebywają poza strefą strzelania.
12. W przypadku niezastosowania się do poleceń prowadzącego strzelanie każda osoba przebywająca na Sali może zostać usunięta.
Serdecznie zapraszamy

Mikołajki 2023 na sportowo

6 grudnia (środa) zapraszamy uczniów i nauczycieli na imprezę
"Mikołajki na sportowo", która odbędzie się na hali ZCEMiP. 

Zabawa będzie złożona z dwóch etapów:

  • konkursy i wyścigi dla uczniów klas I (godz. 10.15 – 11.55),
  • mecz koszykówki: Uczniowie vs. Nauczyciele (początek o godz. 12.05) – do kibicowania zapraszamy uczniów klas, którzy mają w tym czasie lekcje wf oraz zajęcia z nauczycielami biorącymi udział w meczu

Podczas zawodów odbędą się wyścigi i konkursy, w których będą brali reprezentanci poszczególnych klas I (drużyny po 8 osób + maksymalnie 3 rezerwowych). Reprezentanci powinni mieć strój i obuwie sportowe (przebiorą się w szatniach na hali). Pozostali uczniowie będą wspierali koleżanki i kolegów gorącym dopingiem. Prosimy wszystkich uczniów o ubiór z akcentem Mikołajkowym. Prosimy uczniów wszystkich klas I o wybranie swoich reprezentantów na imprezę.

Ze sportowym pozdrowieniem
Zespół nauczycieli wychowania fizycznego

Andrzejki 2023 w naszej szkole

ZCEMiP na Targach Szkół Technicznych Szczecina 30.11.2023r.

ZCEMiP na Targach Szkół Technicznych Szczecina 30.11.2023r.

Kilka zdjęć z tego wydarzenia znajduje się na fb. Zapraszamy do oglądania:)

Wirtualny Festiwal Umiejętności Zawodowych 29 - 30.11.2023

Akademia Umiejętności Eurocash po raz kolejny zorganizowała webinar dla nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz uczniów, zainteresowanych budowaniem kariery zawodowej w branżach handlowej i logistycznej, do wzięcia udziału w Wirtualnym Festiwalu Umiejętności Zawodowych, który odbył się w dniach 29 - 30 listopada 2023r.
Wirtualny Festiwal Umiejętności Zawodowych jest wydarzeniem cyklicznym organizowanym od 2020 r. Jego celem jest zapoznanie uczniów ze specyfiką pracy w obszarach handlu oraz szeroko rozumianej logistyki. Poszczególne prelekcje prowadzili pracownicy Grupy Eurocash, trenerzy Akademii Umiejętności oraz eksperci z firm zewnętrznych, posiadający bogate doświadczenie zawodowe w branżach FMCG i TSL.
Celem każdej edycji Wirtualnego Festiwalu Umiejętności Zawodowych jest również przekazanie uczniom wiedzy (w ramach doradztwa zawodowego) jak m.in. planować swoją ścieżkę kariery, jak odnaleźć się na rynku pracy oraz jak rozwijać kompetencje zawodowe i osobiste.
W tym wydarzeniu przez dwa dni uczestniczyli uczniowie z klas: 5 TLimP, 3 Tep, 2 Tep, 1 Tep i 1 Tmep razem z Panią Edytą Antkowiak-Szadkowską.

Andrzejki 2023

Andrzejki to tradycyjne polskie święto obchodzone w nocy z 29 na 30 listopada. Przeważają wtedy wróżby dotyczące przyszłości, zwłaszcza w kwestiach miłosnych. Jedną z popularnych wróżb jest "lanie wosku", gdzie wosk zatapia się w wodzie, a jego kształt wróżony jest jako przepowiednia.
Andrzejki to czas różnych zabaw, często związanych z pozyskiwaniem przyszłych partnerów życiowych. Są także tańce, śpiewy, oraz rozmaite gry i konkursy.
W Polsce andrzejki są obchodzone tradycyjnie w domach, szkołach, a także w klubach i restauracjach. Jest to okazja do wspólnej zabawy i spędzenia czasu z przyjaciółmi.
Choć andrzejki są szczególnie polskim zwyczajem, w innych krajach także obchodzi się podobne święta związane z przepowiadaniem przyszłości, takie jak Noc Walpurgii w Niemczech czy Halloween w Stanach Zjednoczonych.
Andrzejki to czas radosnej zabawy, wróżb i wspólnego spędzania czasu z bliskimi. Tradycje te łączą ludzi w atmosferze radości i tajemniczości. 
Przygotujcie się na niezapomnianą noc pełną magii, wróżb i radosnej zabawy! 
Miłego świętowania!
fot. Internet
- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl