Odwiedziło nas

01953483

Your IP: 54.198.147.221
Dziś jest: 2017-07-27

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością dla Kształcenia Morskiego

FaceBookTwitter


Strona główna

Informacja na temat poprawkowego egzaminu maturalnego

Zdający, który spełnia wymogi prawne i zamierza przystąpić do egzaminu poprawkowego egzaminu maturalnego, musi złożyć
w terminie do dnia 7 lipca 2017 r. pisemne oświadczenie do przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora)
w macierzystej szkole albo do OKE w Poznaniu, jeżeli deklarację wyboru przedmiotów na egzamin maturalny przeprowadzany w maju bieżącego roku składał bezpośrednio w OKE.

Oświadczenie dla absolwentów przystępujących do egzaminu w „nowej" formule   (Załącznik 7a_N)

Oświadczenie dla absolwentów przystępujących do egzaminu w „starej" formule   (Załącznik 7b_S)  

Egzaminy „poprawkowe” przeprowadzone będą w następujących terminach:
-    egzaminy pisemne:   22 sierpnia 2017 r. (wtorek), początek godz. 9.oo
-    egzaminy ustne:       23 – 25 sierpnia 2017 r.w macierzystych szkołach zdających.

 

Drodzy absolwenci

W sekretariacie OKP są do odbioru  dyplomy zawodowe.
Dyplomy odbierają absolwenci, którzy zdali wszystkie kwalifikacje z danego zawodu.Zapraszam po odbiór!

Rok szkolny 2016/2017 za nami!

Rok szkolny 2016/2017 za nami!

Uroczysty apel podsumowujący miniony rok szkolny odbył się 23 czerwca w hali sportowej. Naszą uroczystość swoją obecność zaszczycili goście: Kapitan Żeglugi Wielkiej Pan Wiktor Czapp, major Sławomir Gawron - Zastępca Dowódcy - Szefa Sztabu 12 batalionu dowodzenia Ułanów Podolskich,Pani Renata Owczarek - Dyrektor Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Pan Henryk Wawrowski - wiceprezes Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej Pan Piotr Jabłoński – dyrektor do spraw marketingu i sprzedaży w firmie Sup4Nav, oraz Pani Leonarda Dobrowolska z Rady Rodziców. Uroczystość rozpoczęła Dyrektor ZCEMiP Pani Elżbieta Moskal, która w swoim wystąpieniu podsumowała kończący się rok szkolny, zwracając uwagę na wkład pracy nauczycieli, zaangażowanie uczniów w naukę i życie społeczności szkolnej. Podziękowała też pracownikom obsługi i administracji, którzy zawsze służyli nam pomocą. Zgromadzonym życzyła udanych, a przede wszystkim bezpiecznych wakacji i miłego wypoczynku.

Potem nadeszła najbardziej oczekiwana przez wszystkich, a przede wszystkim przez uczniów, część uroczystości - wręczenie nagród przygotowanych przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców.

Najwyższą średnią ocen w Technikum Morskim i Politechnicznym - 5,37 - osiągnął Wojciech Wojan z klasy 1Tme, który został wytypowany przez Radę Pedagogiczną do Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Należy również dodać, że Wojciech reprezentował ZCEMiP w Finale Okręgowym Olimpiady Wiedzy Innowacji Technicznych i Wynalazczości, na którym zajął 2. miejsce indywidualnie w okręgu szczecińskim oraz 3. miejsce zespołowo w kategorii szkół w województwie zachodniopomorskim. Wojtek zakwalifikował się do Finału Ogólnopolskiego Olimpiady Wiedzy Innowacji Technicznych i Wynalazczości, uzyskując tytuł Finalisty Olimpiady. Za swoje osiągnięcia będzie zwolniony z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Link do galerii

Czytaj więcej: Rok szkolny 2016/2017 za nami!

Filip Hamkało - laureatem Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin

Filip Hamkało, tegoroczny absolwent Technikum Morskiego i Politechnicznego ( klasa 4 – technik mechanik), jest laureatem Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za wybitne osiągnięcia w nauce. Podczas uroczystości 23 czerwca 2017 r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego odebrał nagrodę z rąk Pana Prezydenta Piotra Krzystka.

O nagrodę może ubiegać się uczeń, który posiada w danym roku szkolnym wybitne osiągnięcia w nauce w zakresie wiedzy i umiejętności z przedmiotów objętych programem nauczania oraz z dziedzin nieprzewidzianych programem nauczania w danej szkole z wyjątkiem muzyki, plastyki i sportu, czyli za osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych lub innych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach, przy czym największą ilość punktów zdobywają laureaci i finaliści: konkursów i olimpiad międzynarodowych, konkursów i olimpiad organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz konkursów organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Podkategorie