Internat - informacje dla rodziców

 

 1. Internat czynny jest od niedzieli godziny 17.00 do piątku godziny 17.00 z wyłączeniem godzin 10.00 - 13.30.

 2. Wyprowiantowanie zgłaszamy 2 dni wcześniej, tzn. jeśli wiedzą Państwo, że dziecka nie będzie w internacie np. w środę to należy to zgłosić w poniedziałek. Jeżeli dziecko zachoruje i nie przyjeżdża do internatu w niedzielę to należy go wyprowiantować do godziny 9.00 w poniedziałek.

 3. KWATEROWANIE KLAS PIERWSZYCH DO INTERNATU ODBYWA SIĘ 03.09.2023 R. W GODZINACH 15.00 - 17.00, NATOMIAST POZOSTALI MIESZKAŃCY KWATEROWANI OD GODZINY 17.00.

 4. WSZYSCY MIESZKAŃCY INTERNATU przywożą ze sobą potwierdzenie dokonanej wpłaty za internat za miesiąc wrzesień, wypełniony wniosek o meldunek tymczasowy (bez wpisywania dat i nie podpisany) oraz upoważnienie do dokonania meldunku tymczasowego (wypełniony i podpisany).

  Dokumenty znajdą Państwo pod podanymi linkami: 
 5. Uczniowie pierwszych klas przywożą ze sobą oryginały wszystkich dokumentów składanych w systemie naborowym: wnioski, oświadczeń (np. o wielodzietności bądź niepełnosprawności), świadectwa (jeśli we wniosku były zaznaczone dobre wyniki w nauce bądź zachowaniu), zaświadczenia o wolontariacie, o udziale w olimpiadach itp., oświadczenie woli zamieszkania w internacie.

 6. Wszyscy uczniowie ponadto przywożą ze sobą:
   • Kołdrę i poduszkę
   • Poszwy
   • Koc
   • Ręczniki
   • Artykuły do higieny osobistej
   • Kapcie
   • Opcjonalnie mogą zabrać ze sobą naczynia

 7. Mieszkańcy nie mogą  posiadać w swoich pokojach tosterów, lodówek, czajników, farelek itp.

 8. Bardzo proszę WSZYSTKICH mieszkańców i rodziców o zapoznanie się z Regulaminem Internatu Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, który będzie obowiązywał w placówce od 01.09.2023 r. 

 9. Dnia 1 listopada 2023 roku internat otwarty cały dzień. W ten dzień nie działa kuchnia, więc mieszkańcy pozostają bez wyżywienia - bardzo proszę zabezpieczyć dzieci w jedzenie na ten dzień.

 10. Dnia 22.12.2023 r. (piątek) internat czynny jest do godziny 14.00. W tym dniu mieszkańcy są zaprowiantowani jedynie na śniadanie.

 11. Internat po przerwie świątecznej otwarty jest 01.01.2024 r. (poniedziałek) od godziny 17.00. Wyżywienie rozpoczyna się od 02.01.2024 r. (wtorek) śniadaniem.

 

- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl