Plan pracy wychowawców w internacie

PLAN PRACY NAUCZYCIELI INTERNATU ZCEMiP

 

JASINA

EWA

KOŚCIOŁEK

ANDRZEJ

KULCZYCKA

ELIZA

NOWAK – KRZYWANIA BEATA

OPORSKA

MONIKA

STĘPIEŃ

ANDŻELIKA

ŻYDECKI

PAWEŁ

CICHOCKA- KALINOWSKA MONIKA

PONIEDZIAŁEK

14.00 -22.00

22.00 – 09.00

 

14.00 – 22.00

07.00 – 08.00

13.00 -21.00

22.00 – 10.00

 

WTOREK

22.00 – 10.00

 

 

22.00 – 09.00

 

14.00 – 22.00

 

13.00 – 22.00

ŚRODA

 

15.00 – 22.00

 

 

22.00 – 07.00

22.00 – 10.00

15.00 – 22.00

 

CZWARTEK

15.00 – 22.00

22.00 – 10.00

13.00 – 18.00

14.00 – 22.00

 

 

22.00 – 09.00

15.00 – 20.00

PIĄTEK

 

 

 

 

 

13.00 – 17.00

 

13.00 – 17.00

SOBOTA

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEDZIELA

17.00 – 22.00

 

22.00 – 7.00

17.00 – 22.00

 

 

 

22.00 – 10.00

 

 

 

- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl