Największe katastrofy morskie

Jeszcze w prehistorycznych czasach nasi prymitywni praprzodkowie rozumieli, że transport drogą wodną jest konieczny. Świadczą o tym znajdowane przez archeologów pozostałości łodzi i statków sprzed wielu tysięcy lat. Pierwsze ośrodki ludzkiej cywilizacji zawsze rozwijały się nad morzami lub brzegami rzek mającymi ujście w morzu. Transport drogą wodną był czynnikiem pozwalającym na wymianę handlową co sprzyjało rozwojowi i bogaceniu się. Ludzie szybko pojęli, że morze nie tylko sprzyja realizacji celów, ale potrafi być śmiertelnie niebezpieczne. Żegluga zawsze związana była z ryzykiem utraty życia, a morskie podróże stanowiły wyzwanie dla śmiałków. Wielu dzielnych żeglarzy nie wracało ze swoich podróży ulegając potędze żywiołu. Do dnia dzisiejszego praca na morzu uważana jest za niebezpieczną. Tak jak tysiące lat temu, tak i teraz morze bezlitośnie wykorzystuje ludzkie błędy i słabości. Wielu marynarzy traci życie w katastrofach nowoczesnych statków. Główne przyczyny wypadków tkwią niestety w ludzkich błędach. Dwie drogi uznano jako najskuteczniejsze w zapobieganiu tragediom na morzu. Podnoszenie kwalifikacji załóg poprzez doskonalenie metod kształcenia oraz wnikliwą analizę niepożądanych zdarzeń celem określania wniosków i zaleceń prewencyjnych. Wnikliwe badanie każdego wypadku na morzu powinno służyć wszystkim ludziom morza. Nasz magazynowy kącik poświęcony katastrofom morskim nie ma na celu szerzenia niezdrowych sensacji żerujących na ludzkim nieszczęściu, ale propagowanie wątku prewencyjnego, co przystoi w szkole o morskim profilu. Wszystkie opisywane zdarzenia oparte będą na oficjalnych i rzetelnych materiałach źródłowych zgodnie z zasadą ‘ku pamięci tych którzy odeszli i żywym ku przestrodze’.

- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl