Strona główna

Zakwaterowanie uczniów do internatu

Zapraszamy 31 sierpnia 2016r. od godziny 15.00

W pierwszej kolejności kwaterowani będą uczniowie nowo przyjęci, którzy powinni zgłosić się do internatu
 z rodzicem lub opiekunem prawnym.

W dniu przyjęcia do internatu nie zapewniamy wyżywienia.

PROSZĘ  DOKONAĆ OPŁATY ZA INTERNAT  ZA WRZESIEŃ PRZED PRZYBYCIEM DZIECKA DO INTERNATU:

UCZNIOWIE GIMNAZJUM SPORTOWEGO: 276,50ZŁ

UCZNIOWIE TECHNIKUM:  443,00ZŁ

OPŁATY należy  DOKONAĆ NA KONTO   (PKO BP    15 1020 4795 0000 9802 0278 3736)  LUB W KASIE SZKOŁY.

2.   Odpłatność za pobyt w internacie w roku szkolnym 2015/16 wynosi:

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:

135,00 zł za miesiąc - mieszkanie

14,00 zł dzienna stawka żywieniowa

Uczniowie Gimnazjum Sportowego

9,50zł –dzienna stawka żywieniowa

67,50zł -mieszkanie

3.  Odpłatność za mieszkanie i wyżywienie  począwszy od października należy regulować w terminie do dnia 10 każdego miesiąca.

NUMER KONTA: PKO BP    15 1020 4795 0000 9802 0278 3736

Wniesiona opłata za posiłki ulega zwrotowi w przypadku,  gdy nieobecność wychowanka w internacie zostanie zgłoszona najpóźniej dzień wcześniej do godz. 10.00

4Wszyscy mieszkańcy internatu muszą być w nim zameldowani na pobyt czasowy. Dokumenty potrzebne do zameldowania:

- wypełniony wniosek, dostępny u wychowawców,

- skrócony odpis aktu urodzenia, poświadczenie zameldowania na pobyt stały lub dowód osobisty.

Wychowanek, który rezygnuje z mieszkania w placówce zobowiązany jest do wymeldowania się.

5.Rodzice (opiekunowie prawni) wychowanków ze specyficznymi problemami zdrowotnymi maja obowiązek zgłoszenia tego faktu pracownikom pedagogicznym internatu (wychowawcom grup).

Wychowankowie ze specyficznymi problemami zdrowotnymi przyjmowani są  do internatu na podstawie zaświadczenia lekarskiego, zezwalającego na pobyt w internacie.

6.   W sytuacji gdy wychowanek w ciągu tygodnia opuszcza placówkę zobowiązany jest uczynić to za zgodą wychowawców oraz za potwierdzeniem telefonicznym, pisemnym lub osobistym ze strony rodziców
 ( opiekunów prawnych). 

7. Obowiązują następujące zwolnienia z internatu:

- w czasie wolnym od nauki własnej do godz. 16.30- wpis dokonywany jest w zeszycie wyjść,

- po godz. 16.00 za wiedzą dyżurującego wychowawcy i po dokonaniu wpisu w zeszycie wyjść.

8. Pobyt wychowanka w internacie w czasie trwania zajęć lekcyjnych możliwy jest w uzasadnionych okolicznościach, poparty pisemnym zwolnieniem ze szkoły.

9  Kategorycznie zabrania się korzystania w pokojach mieszkalnych z wszelkiego rodzaju urządzeń grzewczych
( żelazka,  farelki, opiekacze itp.).

10 Wychowankowie internatu mogą za zgodą wychowawcy  korzystać z własnego sprzętu   komputerowego o ile jego stan techniczny gwarantuje bezpieczne użytkowanie.

W czasie nauki własnej dopuszczalne jest użytkowanie sprzętu komputerowego tylko i wyłącznie dla celów edukacyjnych. Wychowanek osobiście odpowiada za swój sprzęt  a w przypadku zniszczeń i kradzieży nie wysuwa roszczeń wobec placówki.

11.  Uczeń przyjeżdżając do internatu musi posiadać:

- własną pościel (kołdra, poduszka, poszwa, poszewka prześcieradło) wymiana minimum co 3 tygodnie,

- ręczniki, przybory toaletowe, klapki pod prysznic,

- komplet potrzebnych naczyń i sztućców ( do użytku osobistego),

W internacie obowiązuje zakaz przynoszenia  naczyń ze stołówki.

12.  Inne sprawy wyjaśnia Regulamin Internatu.

13.  Telefony kontaktowe:

Wychowawcy: 91 4282500

Kierownik internatu: 91 4316115 lub  726212314 ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                                                         Serdecznie zapraszamy!

Poprawkowe egzaminy maturalne

Poprawkowe egzaminy maturalne:

  • egzamin pisemny - 23 sierpnia 2016r. (wtorek),  godz. 9.00;
  • egzamin ustny z języka polskiego - 24 sierpnia 2016r.  (środa),  godz. 9.00;
  • egzamin ustny z języka angielskiego - 24 sierpnia 2016r.  (środa),  godz.  12.00.

Szczegółowy harmonogram egzaminów wywieszony jest na tablicy informacyjnej w holu szkoły.

Wyjazd integracyjny klas pierwszych

Informujemy, że w dniach 1-2 września 2016r. wszystkie klasy pierwsze uczestniczyć będą w obozie integracyjnym w Łukęcinie. Wyjazd bezpośrednio po rozpoczęciu roku szkolnego. Koszt obozu : 150zł. 

Osoby, które nie wpłaciły pieniędzy na spotkaniu 6 lipca, proszone są o dokonanie wpłaty na konto:

Rada Rodziców Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie

Bank Millenium o/Szczecin

28 1160 2202 0000 0002 2667 4265

tytuł wpłaty: wyjazd integracyjny, nazwisko i imię ucznia, klasa.

Informacje dla uczniów przyjętych do klas "wojskowych"

Informacje dotyczące umundurowania "klas wojskowych"  dostępne są pod adresem: http://zcemip.szczecin.pl/index.php/klasywojskowe

- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl