Odwiedziło nas

10508617

Your IP: 3.237.67.179
Dziś jest: 2020-11-30Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością dla Kształcenia Morskiego

FaceBookTwitter


Strona główna

Godziny pracy biblioteki - rok szkolny 2020/2021

Godziny pracy biblioteki:

 Poniedziałek  
 Wtorek  Środa  Czwartek  Piątek
 8.30-16.30   7.30-14.30    8.30-16.30    7.30-14.30    7.30-13.30 

 

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 2020/2021

Uczniowie/rodzice zainteresowani uzyskaniem:

1. Stypendium szkolnego

Powinni w terminie do 15.09.2020 złożyć wnioski pobrane ze strony poniżej lub z portierni szkolnej wypełnione przez rodziców (opiekunów) lub ucznia pełnoletniego wraz z dokumentami (zgodnie z informacją zawartą na stronie: http:/bip.um.szczecin.pl/chapter_11322.asp) do skrzynki umieszczonej w holu przy wejściu do szkoły.

Zasady podstawowe

  • o stypendium mogą ubiegać się uczniowie z terenu gminy miasto szczecin będący w trudnej sytuacji materialnej, uczniowie mieszkający poza Szczecinem mogą zgłaszać się do właściwych urzędów dla miejsca zamieszkania;
  • dochód na osobę (netto, z ostatniego miesiąca poprzedzającego składanie wniosku) w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł, należy go potwierdzić zaświadczeniami o dochodach oraz stosownymi dokumentami o sytuacji materialnej rodziny;
  • przekazanie wniosków do referatu stypendiów szkolnych UM Szczecin odbędzie się do dnia 17.09.2020.

2. „Wyprawki szkolnej”

tj. dofinansowania na zakup podręczników szkolnych mogą ubiegać się tylko uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wnioski o wyprawkę należy składać do pedagoga szkolnego w terminie do 04.09.2020 do godziny 14.00.

3. Zasiłku szkolnego

Zasiłek może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Zdarzenie losowe to zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać (np. klęska żywiołowa, śmierć lub choroba jednego z rodziców).

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

  • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna
  • klęski żywiołowej
  • kradzieży z włamaniem
  • nagłej choroby w rodzinie ucznia
  • innych, szczególnych okoliczności


Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od

wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Uwagi uzupełniające:

1. Podczas składania wszystkich dokumentów/ pozyskiwania niezbędnych informacji o ww. programach pomocy należy przestrzegać zasad zgodnych z zaleceniami obowiązującymi w szkole ze względu na pandemię.

2. Uprzejmie prosimy o przestrzeganie terminów, gdyż jest to jeden z głównych warunków ubiegania się o wybraną formę pomocy materialnej.

3. Osobą wyznaczoną do udzielania informacji dot. wniosków oraz ewentualnej pomocy przy wypełnianiu jest pedagog szkolny – Agnieszka Zagdańska-Parada (tel. 91-431-61-13).

Procedury bezpieczeństwa - Covid 19

Proszę o zapoznanie się i stosowanie procedur ochrony uczniów i pracowników ZCEMiP przed zakażeniem Covid-19.

Dyrektor ZCEMiP Elżbieta Moskal

Zarządzenie

Procedury

 

Nowy plan zajęć

Nowy plan lekcji obowiązujący w pierwszym tygodniu roku szkolnego 2020/2021 znajduje się w menu po lewej stronie strony.

Można go tez pobrać pod linkiem: PLAN 2020/2021

 

Podkategorie

- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl