brązowa tarcza 2021

Odwiedziło nas

14863523

Your IP: 52.205.167.104
Dziś jest: 2021-12-05


bip

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością dla Kształcenia Morskiego

iso_9001

FaceBookTwitter


Strona główna

Wyniki VII biegu z okazji Święta Niepodległości

W dniu 09 listopada 2021r. na obiektach sportowych naszej szkoły, odbył się kolejny, VII bieg z okazji Święta Niepodległości. Bieg tradycyjnie już otworzyła dyrekcja szkoły, która wraz z grupą nauczycieli przebiegła symbolicznie 400m po bieżni. W biegu wzięło udział 18 uczennic i 163 uczniów, głównie z klas pierwszych i drugich. Liczba  /181 uczniów/ stanowi rekord w sportowym uhonorowaniu narodowego święta.

 

Wyniki VII biegu są następujące:

w kategorii dziewcząt:                                                       

1. Laura Surowiec   kl. 3 TiwG                                 

2. Oliwia Rybacka   kl. 2 Tep    

3. Daria Dutkowska kl. 2 Tep    

 

w kategorii chłopców:

1. Hubert Maciejewski  kl. 4Tiw

2. Alan Kosiński  kl. 2 Tep

3. Dawid Owsianko  kl. 1 Tme 

Najlepsi biegacze naszej szkoły zostali nagrodzeni upominkami, na uroczystym apelu z okazji święta narodowego w dniu 10.XI.1021r., ufundowanymi przez radę rodziców. Wszystkim, którzy wzięli udział w biegu, serdecznie dziękujemy i jednocześnie zapraszamy do udziału za rok.

 W imieniu organizatorów, nauczycieli WF:
Przemysław Sztolcman  

WIRTUALNY FESTIWAL UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH - 08.11.2021r.

W dniu dzisiejszym klasa 3 TLotG wraz z panią Edytą Antkowiak-Szadkowską uczestniczyła w Wirtualnym Festiwalu Umiejętności Zawodowych organizowanym przez Akademię Umiejętności Eurocash z Warszawy.
Wydarzenie to, ze względu na tematykę, adresowane było do uczniów - przyszłych absolwentów szkół branżowych i techników na kierunkach magazynier – logistyk, technik logistyk i pokrewnych.
Celem Wirtualnego Festiwalu było zapoznanie uczniów ze specyfiką pracy w obszarze szeroko rozumianej logistyki w zawodach takich jak magazynier, administrator, planista transportu. W ramach przekazywanej wiedzy można było się dowiedzieć jak planować swoją ścieżkę zawodową, jak odnaleźć się na rynku pracy oraz jak rozwijać swoje kompetencje osobiste i zawodowe.
Uczniowie mieli możliwość kontaktu z profesjonalnymi trenerami Akademii Umiejętności Eurocash, którzy posiadają ponad 20-letnie doświadczanie zawodowe w branży FMCG. Było to także spotkanie z praktykami w obszarze logistyki, którzy dysponują szeroką wiedzą fachową.
Serdecznie dziękujemy:)

Procedury sanitarne 2021

Z A R Z Ą D Z E N I E   N R 22/2021

Dyrektora Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa obowiązujących w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej

 

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374z późn. zmianami) oraz § 1, § 5 ust.1 pkt1 i § 8 ust.1 rozporządzania Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433 z późn. Zm. ), w związku z przedłużeniem do 31 sierpnia 2022r.  br. okresu czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych zarządza się, co następuje:

 § 1.1 W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID - 19 w okresie zagrożenia epidemicznego ustala się specjalne procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej. 

2. Procedury o których mowa w ust.1 stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. Okres obowiązywania procedur : od dnia 1 września 2021r. do odwołania. 

 § 2. 1. Wykonanie Zarządzenia powierzam pracownikom pedagogicznym  oraz niepedagogicznym ZCEMiP.

2. Odpowiedzialnym a wykonywanie zaleceń wskazanych procedurach powierzam kadrze kierowniczej ZCEMiP. 

 § 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor ZCEMiP
Elżbieta Moskal

 

 Procedury bezpieczeństwa epidemicznego

VII Bieg Niepodległości

Zapraszamy na Bieg Niepodległości. Kliknij w obrazek aby poznać więcej szczegółów.

Podkategorie

- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl