Wydawanie duplikatów dokumentów

Duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wydawane są po wniesieniu na konto o numerze:

PEKAO BANK POLSKI : 15 1020 4795 0000 9802 0278 3736 opłaty w wysokości 

  •   26 zł za świadectwo szkolne
  •   9 zł za legitymację szkolną 
- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl