Ośrodek BHP

Ośrodek Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wykonuje zadania służby bhp na rzecz szczecińskich szkół i placówek oświatowych nadzorowanych przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin, zatrudniających do 100 pracowników.

Dyrekcja Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej zapewniła pracownikom Ośrodka funkcjonalne pomieszczenia do pracy biurowej oraz salę do szkoleń wstępnych (instruktaż ogólny) w zakresie BHP.

Inspektorzy ds. BHP posiadają wymagane przepisami uprawnienia kwalifikacyjne. W obszarze ich działania znajduje się przede wszystkim prowadzenie szkoleń wstępnych, identyfikowanie zagrożeń wypadkowych, ocenianie ryzyka zawodowego, sporządzanie dokumentacji powypadkowej, a także doradztwo dyrektorom obsługiwanych placówek w zakresie zastosowania działań zapobiegawczych i korygujących.

Zatrudnieni w Ośrodku inspektorzy posługują się sprawdzonymi procedurami działania w zakresie monitorowania zagrożeń oraz jednolitym systemem dokumentowania spraw dotyczących tematyki bhp, co jest wynikiem ponad dwudziestu lat doświadczeń i współpracy zespołowej.

 

- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl