Harmonogram spotkań z rodzicami

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

6 września 2023r.  godz. 16.30

Pierwsze spotkanie informacyjne z rodzicami klas I.

Nadanie loginów, Szkolenie dla rodziców z dziennika lekcyjnego – dla chętnych

13 września 2023r.  godz. 16.30

Pierwsze spotkanie informacyjne z rodzicami klas II-V. Szkolenie dla rodziców z dziennika lekcyjnego – dla chętnych

11 październik 2023r.  godz. 16.30

Spotkanie ewaluacyjne dla rodziców klas I (po diagnozach)   Szkolenia dla rodziców – psycholog szkolny.

8 listopad  2023r. godz. 16.30

Spotkanie informacyjne

10 stycznia 2024r.  godz. 16.30

Posumowanie klasyfikacji w I semestrze.  Szkolenia
dla rodziców.  

10 kwietnia 2024r.  godz. 16.30

Informacja o przewidywanych ocenach końcowych 
w klasach V

28 maja 2024r.  godz. 16.30

Informacja o przewidywanych ocenach rocznych 
w klasach przejściowych

<
- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl