Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych ZCEMiP w roku szkolnym 2024/2025

 

Ogłoszony został nowy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025

 

 Dodatkowe informacje:

UWAGA :BADANIA LEKARSKIE DO KLAS MORSKICH: zgodnie z  ustawą o pracy na morzu , badania przeprowadza lekarz specjalista posiadający uprawnienia w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej.

 

 

UWAGA!  W Szczecinie obowiązuje elektroniczna rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych. Zasady, dokumenty oraz inne informacje dotyczące procesu rekrutacji dostępne są pod adresem :  https://nabor.pcss.pl/szczecin

  


 

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej zaprasza do podjęcia nauki w roku szkolnym 2024/25 w technikum lub szkole branżowej I stopnia w następujących zawodach:

TECHNIKUM MORSKIE I POLITECHNICZNE

Klasy cywilne klasy mundurowe
  1. technik spawalnictwa 
  2. technik mechatronik
  3. technik mechanik
  4. technik eksploatacji portów i terminali 
  1. technik informatyk wojskowy - klasa mundurowa  wojskowa
  2. technik mechatronik - klasa mundurowa wojskowa <NOWE!!! od roku 2024/2025>
  3. technik nawigator morski - klasa mundurowa
  4. technik mechanik okrętowy - klasa mundurowa

 Aby zapoznać się z charakterystyką zawodów przejdź do tej strony.

 SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA  

  • ślusarz
  • mechatronik

 Aby zapoznać się z charakterystyką zawodów przejdź do tej strony.

 


 

Ścieżka kształcenia dla  absolwentów szkoły podstawowej.

 ścieżka kształcenia

Żródło : https://www.ore.edu.pl/2017/01/sciezka-ksztalcenia-2


Mamy także ofertę dla dorosłych - zapraszamy!

BEZPŁATNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

- Liceum Ogólnokształcące - tryb zaoczny od klasy II dla absolwentów dawnych zasadniczych szkół zawodowych oraz branżowych  szkół I stopnia 

- Szkoła Policealna 

 

- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl