Terminy zajęć dodatkowych i konsultacji

 l.p.  Typ zajęć Termin   Prowadzący
 1.  Konsultacje z przedmiotów logistycznych i eksploatacji portów i terminali  dla klas I 

 Poniedziałek

15:20 - 16:15.

 Edyta Antkowiak Szadkowska
2.   Konsultacje z języka angielskiego dla uczniów klas I i III Pierwszy i ostatni wtorek miesiąca
godz. 15.30 
Sebastian Szewczyk 
3. 

 Warsztaty rękodzielnicze (decoupage, scrapbooking, filcowanie i inne (zaczynamy od 7 listopada)

Czwartek
godz.15.30 

Elżbieta
Moskal 
4. 

Kurs "Eksploatacja i pomiary urządzeń, maszyn i instalacji elektroenergetycznych" - kurs w ramach programów UE

21.10.2019r.
28.10.2019r. 
04.11.2019r. 

godz. 14.30

 

Wacław Kuźma
5. 

Kurs "Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym" - kurs w ramach programów UE

17,22,23,28.10.2019

5,6,9,13,16,30.11.2019r. 

1.12.2019r. 

godziny wg harmonogramu 

 

 
6. 

SKS - koszykówka

Poniedziałek
15.30 - 16.30
 
Środa
15.30 - 16.45.

 

 

Sławomir Gierewicz 

         

- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl