Projekty unijne realizowane w ZCEMiP

Od 2012 roku, w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, realizowane są  projekty współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej. 

Beneficjentami tych projektów w przeważającej mierze są uczniowie szkół młodzieżowych ZCEMiP, absolwenci tychże szkół oraz nauczyciele i pracownicy administracyjni placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin. 

Poniżej dane projektów ustawione w porządku chronologicznym. Aby pobrać skróconą informację o projekcie należy kliknąć w nazwę projektu.

 l.p. Tytuł projektu   Okres realizacji  Beneficjenci  Kwota dofinansowania
 1. Więcej wiem, lepiej zarządzam 01.01.2012 - 31.12.2013  Pracownicy administracyjni placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin  
 2. Nowoczesny Nauczyciel – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie Miasta Szczecin
 02.09.2013
- 31.08.2015
Nauczyciele placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin  
 3.   Najlepszy w zawodzie  1.01.2014
- 30.09.2015
Uczniowie Technikum Morskiego i Politechnicznego ZCEMiP  1.673.100,00 zł.
 4.    Zielona energia w szkołach      
 5. 

Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół

harmonogram
harmonogram kurs SEP
harmonogram kurs spawacz
harmonogram kurs wózki jezdniowe

02.01.2017 
- 31.10.2020 
Uczniowie Technikum Morskiego i Politechnicznego ZCEMiP / szkoły zawodowe Gminy Miasto Szczecin  2.298.946,46 zł.
 6.  Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy   01.05.2017
- 30.04.2018
Uczniowie Technikum Morskiego i Politechnicznego ZCEMiP  
 7.

Reaktywacja poprzez certyfikację – odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy

Dokumenty aplikacyjne do pobrania:

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

01.12.2017r. - 31.12.2019r.

Projekt obejmie 200 osób dorosłych (powyżej 18. roku życia), w tym min. 1 kobietę, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, pracujących, uczących się lub zamieszkujących na obszarze WZP w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 363.350,00 zł
 8.   Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego 01.12.2017
-30.11.2019 
Uczniowie i nauczyciele Technikum Morskiego i Politechnicznego ZCEMiP  580.438,68 zł.
 9.   Pracuj z głową – większe kompetencje – wyższe kwalifikacje – lepsza praca 01.09.2017
-31.08.2019 
Uczniowie Technikum Morskiego i Politechnicznego ZCEMiP  836.137,50 zł.
 10. 

Zdobądź kwalifikacje i wypłyń na głębokie wody

01.11.2018 - 30.09.2020 roku.  Uczniowie Technikum Morskiego i Politechnicznego ZCEMiP 1.120.152,00  zł.
 11. 

„Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania”

01.02.2017r. – 30.06.2020r.

Uczennice oraz uczniowie i nauczyciele oświatowych jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin (Przedszkola Publiczne, Szkoły Podstawowe, Oddziały Gimnazjalne oraz Zespoły Szkół).

2.184.196,78 €.
 12.  Pracuję nad sobą, poprzez wyższe kwalifikacje do lepszej pracy 01.01.2020 - 30.09.2021r.    Uczniowie Technikum Morskiego i Politechnicznego ZCEMiP  368.190,00  zł
 13.

 Młodzi aktywni na zachodniopomorskim rynku pracy

01.09.2020 - 30.09.2022 r. 

 Uczniowie Technikum Morskiego i Politechnicznego ZCEMiP

Uwaga!

Harmonogramy - I połowa 2021

Harmonogramy - rok 2022 i 2023

 588.872,50  zł
 14.  Nowe kwalifikacje - nowy zawód - duży krok w przyszłość 01.09.2020 - 31.12.2023 r. 

 Uczniowie Technikum Morskiego i Politechnicznego ZCEMiP

Dokumenty rekrutacyjne

GALERIA

Harmonogram szkoleń 

 866.214,70 zł
 15. Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania  01.09.2020r. – 30.06.2023r.

23 oświatowe jednostki budżetowe Gminy Miasto Szczecnie:  10 przedszkoli publicznych (dzieci 5 – letnie oraz dzieci 6 –letnie), 10 szkół podstawowych (klasy: I – VIII) oraz 3 zespoły szkół ponadgimnazjalnych (klasy: I – III)

 

PLAKAT INFORMACYJNY

 

1.573.989,40 Euro
 16.  Kompetencje na miarę czasów – międzynarodowe zawodowe staże uczniowskie w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej  01.092022  - 31.12.2023r.

 Uczniowie i nauczyciele Technikum Morskiego i Politechnicznego ZCEMiP

 Informacje w mediach społecznościowych :

 

https://tiny.pl/ckbvv

https://tiny.pl/ckbvz

https://tiny.pl/ckbbh

https://tiny.pl/ckbbm

 

55 578,00 Euro

 

- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl