RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) zwanym dalej  "RODO"  informujemy co następuje:

  1. Administratorem danych osobowych jest Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej  w Szczecinie, ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, tel.: (+48) 91-44-20-933, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Malujda. Zastępcą IOD jest Agnieszka Marciniak. 
  3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej  w Szczecinie możliwy jest pod numerem tel. (+48) 91-852-20-93, lub adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Z inspektorem ochrony danych oraz jego zastępcą można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  4. Dane przetwarzane są w celu realizacji zadań statutowych placówki. 

 

Więcej informacji i KLAUZULE INFORMACYJNE WYNIKAJĄCE Z W/W ROZPORZĄDZENIA - na bip.zcemip.szczecin.pl

- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl