Rekrutacja do internatu ZCEMiP

Zgodnie z art. 107 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 t.j. ze zm.) do INTERNATU w pierwszej kolejności są przyjmowani uczniowie Technikum Morskiego i Politechnicznego przy ZCEMiP. Tylko w przypadku wolnych miejsc w internacie, do placówki mogą być przyjmowani uczniowie innych szkół.

Jednocześnie informujemy, że przyjęcie do technikum NIE JEST GWARANCJĄ PRZYJĘCIA DO INTERMATU!

Kryteria naboru do burs i internatów na rok szkolny 2023/2024

- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl